نام تو پرستار را سرفراز می کند، زینب!

 

 تا خدا قد می کشی زینب

- بی بی  دو عالم-

سالار زنان سرفراز

و مردان سرفراز

وقتی کربلا را سالار می شوی

در آغازی بی پایان

در حالی که دشمن

پایان کربلا را می سراید

تا خدا قد می کشی زینب

- مفسر عاشورا-

تا هر کس می خواهد به خدا برسد

قامت رشید تو را باید

شاخص راه داشته باشد

و چراغ راه نیز هم

و از نگاه تو ببیند،

جهان را

و زیبایی را

و خدا را

تا بفهمد

و « ما رأیت الا جمیلا» را

تا خدا قد می کشی زینب

- پرستار امامت -

و پس از تو،

هر که جامه پرستاری می پوشد

سفید یا سبز

یا هر رنگ دیگر

بی رنگی تو را

ولایت محوری تو را

و مهربانی تو را

سرمشق قرار می دهد

تو پرستاری

نه تنها کاروان اسیران را

بلکه همه انسانیت را

همه تاریخ را

همه عشق را

ای تفسیر علی

تجسم فاطمه

ای دخت پیامبر

یا زینب

خراسان - مورخ شنبه 1390/01/20 شماره انتشار 17805 /صفحه٢
/ 0 نظر / 3 بازدید