تلختر از مرگ !

گفتم :شعری بگو ! / گفت:خجلم! /گفتم:برای عاطفه ای که در ما مرده است فاتحه مع الصلوات! نمی دانم خبر حادثه خونین و مرگ آور تصادف محور گناباد - تربت حیدریه را شنیده اید یا نه؟ تلخ تر از خود تصادف این بود که از میان صد ها خودرو ی در جاده فقط یک وانت بار به کمک مجروحان شتافته و بقیه فقط تماشا کرده اند! راستی که جای فریاد است در فراق عاطفه های زلال پیشین . چه شده است با ما؟ چه شده ایم ما؟

/ 0 نظر / 5 بازدید