با اين شهردار كرمانشاه مدارا كنيد

انتخاب مهندس سالاري، چهارمين شهردار كرمانشاه در عمر شوراي سوم اسلامي شهر، براي بار دوم كه در حقيقت پنجمين گزينه شهرداري كرمانشاه شمرده مي شود، مي تواند بر كشمكش ها در شوراي اسلامي شهر و نيز نگاه مسئولان بالادست به اين مقوله، نقطه پايان بگذارد. شهرام كبيركوهي، خبرنگار خراسان كه از قضا از كارشناسان شهرداري است و آشنا به آن چه روي مي دهد، در تحليلي در اين باره، آرزو مي كند انتخاب مجدد مهندس سالاري به عنوان شهردار، پايان كشمكش هايي باشد كه متاسفانه بين گروه اكثريت و اقليت شوراي اسلامي شهرمان به وجود آمده است و همين اختلاف و تنش حواشي مختلفي داشته و اثرات سوئي در جامعه به جاي گذاشته است و پس از چهار بار بي توفيقي در انتخاب شهردار گروهي هم زمزمه هاي انحلال شورا را در سر دارند. اما امروز كه (شهردار) از سوي شورا انتخاب شده است، بايد سلسله مراتب براي تاييد وي طي شود و نتايج نهايي اعلام شود. صلاح و مصلحت آن است كه نمايندگان مخالف از هم اكنون ساز مخالف را كوك نكنند و اجازه دهند جو آرام و مطمئن به وجود آيد. باشد كه (آرامش) حكم فرما و جو تنش شكسته شود و شهر مسير عمران و آباداني را هرچند كه از فصل كاري گذشته است طي كند. او تاكيد مي كند مردم از اين همه جنجال و هياهو خسته شده اند و شايسته است همگان اجازه دهند مسئولان وفق قانون كار را به جلو برند تا با انتخاب و معرفي شهردار، كرمانشاه، نفس تازه كند و گام ها دوباره در مسير پيشرفت شتاب گيرد...آري از انشقاق و اختلاف، كسي بهره نمي برد. بهره زماني به دست مي آيد كه دست ها روي هم قرار گيرند و تصميم ها متحد شوند و اين البته هيچ گاه به آن معنا نيست كه نمايندگان مخالف شورا، در نظارت كوتاهي كنند، بلكه به اين معناست كه براساس روش دموكراسي، انتخاب اكثريت را به رسميت بشناسند و در جايگاه نظارت، قاطع و قانوني عمل كنند.به هرحال، انتخاب سالاري را به فال نيك مي گيريم و آرزو مي كنيم قصه انتخاب شهردار كه در برخي از مراكز استان به رماني طولاني تبديل شده است، با فصلي خوش به پايان برسد. تا شهرهاي بي شهردار هم با برگزيدن شهرداري توانا، توانمندي هاي خود را به تماشا بگذارند...(ص-۶)

/ 0 نظر / 118 بازدید