خبرنگاری و جوانمردی

 
قلم کبریت نیست، کلمات هم بنزین نیستند و خبرنگار هم اهل آتش نیست تا قلم بکشد به جان کلمات و به آتش بکشد چیزهایی که نمی خواهد را، نه خبرنگار را با «نمی خواهد» و دلخواسته های شخصی، نباید نسبتی باشد که اخلاق حرفه ای اقتضا می کند او خبر بنویسد نه خبر بسازد. البته او می تواند و حتی باید «جریان ساز» باشد اما نه با خبر غیرصادق، نه بارندی های غیرمومنانه، چه در آموزه های دینی به فراوان خوانده ایم که کسی از راه باطل به حق نمی رسد و با ابزار باطل هم نمی شود از حق دفاع کرد.

خبرنگار جبهه حق هم در راستای جریان سازی برای تقویت جبهه حق باید از ابزار حق از «خبر صادق»، از «تحلیل حلال» از گزارش واقع از جسارت حرفه ای و شجاعت اخلاقی استفاده کند و در مواجهه با آنانی که می خواهند «آتش بازی» کنند با برهان قاطع آنان را مبهوت کند نه این که قلم برهان و کلام استدلال را بشکند و با تیر و طعنه و حتی تهمت به میدان پا بگذارد که هیچ کس نتوانسته با تهمت و افترا، دیگری را از میدان بدر کند و خاکریز دشمن فتح کند و راه برای لشکر حق باز کند، نه، نمی شود!

از حق باید با ابزار حق دفاع کرد با دشمن هم باید منصفانه پنجه در پنجه شد که جز به انصاف و جوانمردی، در افتادن با دشمن هم شایسته خبرنگار مسلمان نیست چه رسد با مخالفان درونی. خیلی دوست دارم این نکته را به یاد دوستان خبرنگار و اصحاب قلم بیاورم که در دفاع مقدس، به رغم حملات دشمن به شهرها و با وجود توان مقابله به مثل، همواره سعی رزمندگان ما بر این بود که غیرنظامیان و اماکن مسکونی دشمن را زیر آتش نگیرند و خلبان ما هم اگر ماموریت بمباران یک پل را داشت، اگر خودرویی روی آن می دید، خطر را به جان می خرید و دور می زد تا پس از عبور خودرو پل را بزند و حالا خبرنگار جبهه انقلاب نیز باید چنین جوانمردانه با دشمن مواجه شود چه رسد به مخالف که مواجهه با او راه و رسم «جادلهم بالتی هی احسن» باید داشته باشد. گفت او را با گفتن بهتر و کلام او را با کلام برتر باید پاسخ گفت، نه حتی به کلام همانند چه رسد به زبان تحقیر و توهین. نه این اصلا با تدبیر اهل ایمان نمی خواند. قلم مسلسل نیست تا خشابش را از کلماتی از جنس تحقیر و آتش پر کنیم و همه را به رگبار ببندیم که از قضا دعا و آرزوی امام بزرگوار ما این بود که «بشر به رشدی برسد که مسلسل ها را به قلم تبدیل کند» نه این که از قلم مسلسل بسازد برای شلیک به آبروی مردم و ... پس باید مراقب باشیم ما همه خبرنگاران و اصحاب رسانه، چه آنانی که قلم برجریده روان می کنند و چه آنانی که کلیک ها را کلید می کنند برای نوشتن و چه آ نانی که فریم به فریم کنار هم می چینند و تصویر و صدا می سازند تا رسانه های دیداری و شنیداری شکل بگیرد ما همه باید مراقب باشیم تا خدای نکرده کاری غیرخدایی نکنیم. آتش نشویم به آبروی کسی و سیل نشویم در بنای شخصیت کسی بلکه چشم باشیم برای مردم و دقیق و صادقانه ببینیم، مومنانه بنویسیم و مخصوصا امروز که بهار اعتدال، دارد درخت ها را به شکوفه می نشاند ما نیز چشمه آبی پای این درخت باشیم نه آتشی که به افراط یا تفریط به جان باغ می افتد.

ما باید به اعتدال بنویسیم و جامعه را نیز به این سمت سوق دهیم تا با کمترین هزینه، بیشترین فایده عاید این ملک و ملت شود و ایران بر مدار جمهوری اسلامی به عزت مضاعف برسد و ... .

خراسان - مورخ دوشنبه 1392/05/21 شماره انتشار 18474 /صفحه اول و۲

/ 0 نظر / 90 بازدید