خبرنگار معیار

 
 
قلم مقدس است. این قلم مقدس، معطر به قسم حضرت پروردگار جلت شأنه نیز هست و این قلم مقدس و معطر، امانت رب حکیم، علیم و بصیر است در دست انسان هایی که امانت داری را باید مومنانه معنا کنند.

امانت همیشه کالای منقول و ملک غیرمنقول نیست بلکه کلامی است که حرمتش اگر از کالا و ملک بیشتر نباشد، به طور قطع کمتر هم نخواهد بود. اگر این کلام به آبروی مومنی گره خورده باشد، حرمتش هزار بار بالاتر از همه مادیات خواهد بود که فرموده اند: «عرض المومنه کدمه» و خوانده ایم رابطه حرمت انسان و حرمت کعبه را. پس این امانت، از جنس همانی است که در کلام ملهم از قرآن جناب حافظ می خوانیم؛

آسمان بار امانت نتوانست کشید

قرعه فال به نام من دیوانه زدند...

و امانت بزرگی که شانه های توانمند و مومن می خواهد برای برداشتن و الا شانه های کم طاقت و آدم های کم طاقت را، تاب این امانت نیست.

خبرنگار به عنوان امین این امانت باید صبور باشد. مهارت شنیدن را به مهارت گفتن و گاه نگفتن گره بزند چه دروغ نباید گفت اما قرار هم نیست همه راست ها را بر قلم و زبان آورد. پس اولین عهد خبرنگار معیار و تراز جامعه دینی با مردم این خواهد بود، همه چیز را نمی گویم، اما آن چه می گویم به طور حتم صدق است که مومن بر راست گویی اصرار و حتی تعصب دارد. چه ایمان با دروغ هرگز جمع نمی شود.

پس خبرنگار معیار همواره صداقت را، سرلوحه کار خویش دارد و با نوشتار و گفتار و رفتارش مبلغ عملی آن است. خبرنگار معیار این را خوب می داند که اگرچه علمای علم منطق خبر را به «یحتمل الصدق و الکذب» معنا می کردند، اما در حوزه رسانه و اطلاع رسانی، خبر باید صادق باشد و این باید در این حوزه حکم وجوب دارد. چون خبر زیرساخت تصمیم های فردی و اجتماعی است و هیچ عقل و منطقی نمی پذیرد خبر دروغ پایه گذار یک بنای فکری و ذهنی ناسالم و ناصالح باشد. چه هر چه بر پایه دروغ بنا شود حتی اگر ظاهرش راست هم باشد، به نتیجه نخواهد رسید. پس خبر باید صادق باشد و این صداقت از مولفه های فکری، حرفه ای و اخلاقی خبرنگار معیار است.

نقد از نعمت های فرهنگ مومنانه است و خبرنگار معیار که در این حوزه قلم می زند، نقد نظر، برنامه یا رفتار را با تخریب یا حتی نقد صاحب نظر، برنامه و رفتار خلط نمی کند. بلکه نه تنها در ساحت نقد که در جایگاه «رد» نیز همواره حرمت داری می کند. چنان که در میان عالمان و اندیشمندان دینی نیز مرسوم است که به گاه نقد یا رد یک نظریه، نخست جایگاه صاحب نظریه علمی را می ستایند سپس به نقد نظر می پردازند و «عجباً لسیدنالاستاذ» کلامی است که پیش از نقد نظر، بر زبان نقد کننده جاری می شود تا نشان داده شود که روی سخن با آن نظر و کنش و خلق است نه با صاحب آن. برخلاف آن چه امروز مرسوم شده است نزد برخی رسانه ها که وقتی با دیدگاهی زاویه دارند، آن دیدگاه و صاحب آن و هفت جدش را به تازیانه تهمت و تمسخر و استهزاء می کشانند و نهی آشکار «لاتنابزوا بالالقاب» خداوندی را هم نمی شنوند. به لقب های ناپسند یاد می کنند هر کس را که هم گروه خود نمی یابند، امانت آبرویش را نیز در رهگذار باد چوب حراج می زنند، این رویه هرچه باشد اسلامی نیست و قلم به دستانی از این گروه هرچه باشند خبرنگار نیستند. خبرنگار معیار نقد می کند، شفاف و صریح و مومنانه، این حق را هم شرع در فرآیند «امر به معروف و نهی از منکر» به او داده است و هم قانون برایش تعریف کرده است، پس او رفتارها و حتی خود قانون را نقد می کند اما هرگز به مخالفت بر نمی خیزد و قلم زدنش شکل معارضه نمی گیرد. در این فرآیند نیز نه تنها به تخفیف امنیت دست نمی زند که همه کوشش و البته نتیجه این کوشش نیز ارتقای امنیت و اخلاق اجتماعی است.

خبرنگار معیار، در زمانی که جنگ با دشمن از حوزه سخت به حوزه نرم تغییر شکل داده است، در قامت فرماندهی هوشیار و بصیر جلوه می کند با لشکری از بی نهایت کلمات که هر کدام یک چراغند و با هزار در هزار چراغ، به دشمن فرصت تولید سیاهی و صدالبته تباهی نمی دهد و ...

اگر بخواهیم ویژگی های «خبرنگار معیار» را فهرست کنیم در کنار توان حرفه ای، دانش به روز شده، ذهن نقاد، صداقت اخلاقی و حرفه ای و امانت داری، باید بر عرق ملی و انقلابی هم تاکید کرد و این نکته را نیز یادآور شد که خبرنگار معیار، همچون چشم است. همان طور که چشم نه خود که دیگران را می بیند، خبرنگار هم دیگران و جامعه را می بیند، برای خود منافعی تعریف نکرده است تا تضاد منافع، او را به مواجهه با دیگران بکشاند بلکه آن چه برای خود نقشه راه کرده سعادت انسان است و هرگز میان سعادت این انسان با دیگری، تضادی نیست تا تقابلی در پی داشته باشد.خبرنگار معیار سعادت طلب است و دیگر این که خبرنگار معیار هم نگاه و هم قلم نجیب دارد و نجیبانه، کلماتش پر از نوش است، او را سر مچ گیری نیست بلکه می خواهد دست بگیرد به نقد از مسئولان، از کار و از جامعه، خبرنگار باید خود را با «خبرنگار معیار» بسنجد، مسئولان هم باید به خبرنگار معیار تمام قد احترام بگذارند. ..

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1391/05/19 شماره انتشار 18189 /صفحه اول و۲

/ 0 نظر / 116 بازدید