بسیج به برکت مردان بی ادعا ماندگار شد

 

بسیج اگر «ماندگار» شد و در دل ها نشست، به خاطر بندگان خوب خدا بود که نگاهی الهی داشتند و در سیر آفاق عباداللهی هر روز، گامی فراتر می زدند. بسیج اگر «ماندگار» شد، به حرمت مردانی است که «نماندند» رفتند تا عزت و استقلال و حرمت یک کشور برای همیشه تاریخ بماند، رفتند تا از سرزمین به خون شان سرخ شده، سبزه های آزادگی بروید و گل هایی که بهار را عمری جاودانه بخشد.

بسیج اگر ماندگار شد، به حرمت خون هایی بود که خود را با «ثارا...» تعریف می کردند و همه باورشان رسیدن به کربلای حسین(ع) و ایستادن در جایگاه هفتاد و سومین نفر از لشکر سیدالشهدا(ع) بود که از قضا برای همه آدم ها جا داشت و جا دارد و باز هم باز است برای حسین باورانی که پس از این می آیند و عاشقانه خود را بر مدار ولایت، تعریف می کنند.

بسیج اگر ماندگار شد، به حرمت مردانی بود، که بی نام و بی نشان در قامت یک پهلوان ظهور کردند تا عزت ایران، سرمه چشم جهانیان شود. آنان نانِ خشک کپک زده خوردند و جنگیدند، تا دشمن سفره را از خانه مردمان این دیار بیرون نکشد. آنان با کمترین امکانات، در برابر ارتش سراسر امکانات و مجهز به مدرن ترین تجهیزات شرق و غرب ایستادند و آن را در هم شکستند تا تفسیر مجسم «عشرون صابرون یغلبوا مأتین» باشند در قرن بیستم.بسیج اگر ماندگار ماند، به این دلیل بود که زنان و مردان بسیجی نه تنها از امتیازات حق خویش گذشتند که همه داشته های خود را به میدان آوردند تا از ایران اسلامی دفاع کنند. به حرمت این تفکر پدر شهید بود که باور داشت هر خانواده باید یک رزمنده به جبهه بفرستد و او را تدارک کند تا علیه دشمن بجنگد و خودش در عمل به این باور می کوشید حداقل به اندازه هزینه فرزندانش کنسرو و غذاهای با ماندگاری بالا بفرستد، کیسه نان خشک را همراه شان کند، تا سفره نشین دولت هم - حتی - نباشند. او با این اعتقاد، ۲ پسرش را تا آستان شهادت بدرقه کرد.

بسیج اگر ماندگار شد، به حرمت سرو قامت مادری بود که نه تنها فرزندانش را که شویش را هم عازم جبهه می کرد و خودش از مراسم بدرقه راهی پایگاه های بسیج می شد تا در پشتیبانی از حماسه دفاع مقدس به انجام تکلیف الهی خویش بپردازد. بسیج اگر ماندگار شد، به برکت این باورها بود، به حرمت مردانی که بی هیاهو، بی ادعا، تمام قد ایستادند تا ایران و ایرانی سر خم نکند، نه به خاطر کار نکرده مدعیان، نه به خاطر شعار اصحابی که عمل در کارنامه ندارند، نه به خاطر کسانی که فقط حرف می زنند و هنگام عمل جایشان خالی است و...

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1393/09/02 شماره انتشار 18840 /صفحه2/اخبار

/ 0 نظر / 96 بازدید