هلهله است در زمین عنبر و عود می وزد

 

می آیی یوسفانه

و این سو

فراوانند یعقوب ها

که به بوی پیرهنت

دیده بینا کنند

و جان شکوفا

چشم بگردان آقا

تا آفتاب گردان

خورشید نگاهت شویم

که بی حضرت آفتاب

نماز هیچ آفتاب گردانی

به گل اجابت نمی شود

لب بگشا

تا عطر صلوات

بهار کند زمین را و زمان را

در شکوه حضور نایب امام زمان

بسم ا... بخوان

تا آغاز شود

زیارت عشق

همنفس با سرو خراسانی

در روز زیارتی خاص امام رضا(ع)

کاروان در کاروان

پیاده می آیند

به طلب

به عشق

و آن سوتر

دود و عود و اسفند است

و دعایی که

چشم بد دور از جمال آفتاب

و پیرانی که جوان شدند به عشق

و جوانانی که پیر شدند به معرفت

و شهری که می خندد

و پرچم هایی که

در نوازش نسیم می رقصد

این جا بجنورد است

اذان دیدار

به وقت شرعی عشق

به افق آفتاب

در طلوع خورشید ...

خراسان - مورخ چهارشنبه 1391/07/19 شماره انتشار 18239 /صفحه۶/گزارش تصویری
/ 0 نظر / 91 بازدید