شهید کاوه، ستاره مکتب رضوی

 

برای شاگردی در مکتب رضوی، قرار نیست در زمانی خاص و مکانی مخصوص، نشست و حرف شنید و نوشت. شاگردی این مکتب، کلاسی به وسعت همه زمین و همه زمان دارد و «گوهر شنیده»های این مدرسه را باید به رفتار نوشت چنان که بسیاری نوشتند و ستاره شدند و من در آسمان پرستاره رضوی، ستاره ای را می شناسم، که رفتارش، گفتارش و حتی پندارش، ترجمه آموزه های مکتب امام رضا(ع) بود. محمود کاوه، دلاوری که در کوچه های مشهد و در آفتاب نشینی حضرت شمس الشموس، به بزرگی و بزرگواری رسید. درس گرفت و به رفتار درآورد تا زندگی بسازد که از هر لحظه اش عطر ناب فرهنگ ولایت جاری باشد. چنان که هر کس در زندگی اش به مطالعه بپردازد می تواند برگردان رفتار او را در حدیثی ببیند. کاوه اهل حق بود و خود را در برابر آن مسئول می دانست و برای احقاق آن با همه وجود به میدان آمد و نه تنها از مال که از جان هم دست شست، تا دست های آلوده به ساحت حق چنگ نیندازند و این رفتار را اگر به کلمه تبدیل کنیم می شود این روایت نورانی امام رضا علیه السلام که؛ «اساس حکمت آن است که شخص خود را در برابر حق موظف بداند» و محمود کاوه وظیفه مند حق بندگی بود و با عمل حکیمانه به آن تا مرحله ای اوج گرفت که به شایستگی شهادت و انتخاب حضرت خداوند برسد. شهید اهل حکمت بود و عقل نیز شاخصه زندگی او شده بود لذا به مدارا با مردم همت می کرد. شیوه تعامل او با مردم سرشار از انصاف بود و این نامش را بلند کرده بود و آوازه اش را نیز.گویی او ترجمه مجسم این روایت رضوی است که «عاقل تر از همه مردم کسی است که با مردم بیشتر مدارا کند» و او چنین بود، در عین قاطعیت در برابر ضدانقلاب مسلح و آدم کش که دشمنی با مردم را به نهایت رسانده بود و سر می بریدند و از پناهان، سینه می دریدند، در برابر مردم فروتن و مهربان بود، گویی می خواست با رفتار خود، تابلوی این سخن امام رضا(ع) را برابر همه چشم ها و اندیشه ها قرار دهد که؛ «با جمیع مردمان با انصاف و برابری و با اهل ایمان و خداپرستان با بخشش رفتار کن» و او چنین می کرد. این را هم مردم کردستان می توانند گواهی دهند و هم رزمندگانی که فرمانش را به عمل درآوردند و هم حتی دشمنان و یک حتی دیگر؛ حتی زمینی که کاوه در آن می جنگید هم می تواند شهادت دهد که او با طبیعت و محیط زیست چه قدر با انصاف و حتی مهربانانه رفتار می کرد، او

هیچ گاه، شاخه درختی را، بوته ای را، گیاهی را هدف تیر خود قرار نداد. شاید به حسب تصادف تیر او به جای سینه دشمن به درختی، سنگی، چیزی خورده باشد، اما او همواره بر محیط زیست هم غیرت داشت چنان که بر حرمت مردمان غیرت می ورزید. من شهید والا مقام کاوه را درس آموز مکتب امام رضا(ع) می دانم اگر چه حوزه مبارزه امام رضا(ع) جنگ نرم و مناظره با خصم و حوزه علم بود و کاوه را در این عرصه، نامی نیست اما اگر جنگ نرم به جنگ سخت تبدیل شود، آن وقت مناظره ها شکل طراحی های متقابل عملیاتی خواهد یافت و روشنگری ها، به نقشه خوانی و نقشه کشی تغییر فرم خواهد داد. آن وقت محمود کاوه را خواهیم دید که در جایگاه سرداری دلاور، در لشکر ویژه شهدای سپاه امام رضا(ع) به مناظره عملیاتی با خصم می پردازد. محمود کاوه، شهید محمود کاوه، سرلشکر عارف جبهه جهاد درس آموز مکتب امام رضا(ع) بود. هم در زندگی، هم در جهاد و هم در شهادت...

/ 0 نظر / 122 بازدید