غدیری، مردِ امروز است

آنان که رفته اند برگردند. آنان که نرسیده اند، خود را برسانند... این صدایی است که در دشت می پیچد تا حاجیان را در کنار هم بنشاند تا به شهادت یک واقعه برخیزند که قرار است همه تاریخ را مدیریت کند و خط رسالت را در تجلی امامت و ولایت تا همیشه امتداد دهد. واقعه ای که توسط حضرت حق طراحی و به رسول خدا(ص) اعلام می شود با این ماموریت حیاتی که این امر را به مردمان اعلام کن. این اعلام هم در تراز همه رسالت معنا و آیه به آیه و کلمه به کلمه بیان می شود. ترجمه این آیات هم از لبان معطر رسول ا... (ص) هنگامی بیان می شود که بر منبری از جهاز شتران، دست علی بن ابی طالب(ع) را بلند می کند و حاضران می شنوند این سخن را که؛ من کنت مولاه فهذا علی مولاه. این ولایت یعنی ادامه رسالت و ادامه نقشی که پیامبر(ص) دارند. یعنی فراتر از علی(ع) را دوست داشتن که «تنها» علی(ع) را دوست داشتن برای منصب و جایگاهی که پیامبر خدا(ص) می پسندد. یعنی زیستن بر همان مداری که پیامبر حکیم و علیم برای مردمان طراحی کرده است. یعنی تراز کردن همه زندگی ها در همیشه زمان بر اساس مدل محمد(ص) و علی(ع). این چیزی است که تکلیف همیشه انسان است در پهنه زمین یعنی همان فلسفه ای که پیامبر(ص) برای بعثت خویش بیان فرمودند که؛ انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، همین فلسفه را در غدیر و در برانگیختگی علی(ع) به امامت و ولایت هم ببینیم و چون چنین است بکوشیم همه رفتار خود را در سپهر اخلاق تعریف کنیم که آیین محمدی و منش علوی، جز اخلاق نیست.

کسی که می خواهد خود را با غدیر تعریف کند باید زبان به صدق داشته باشد و صداقت گفتارش را هم رفتارش امضا کند. کسی که احساسش او را به غدیر می برد باید بصیرت و اندیشه و زندگی اش هم او را غدیرنشین همیشه کند.

کسی که علی(ع) را مولای خود می خواند چنان که رسول ا... (ص) را، نمی تواند بدخواه و بدبین و بدگوی دیگران باشد نمی تواند در تعاملات اجتماعی، دستی بسته و ابرویی گره خورده داشته باشد. نمی تواند شانه از زیر بار تکالیف بیرون کشد. غدیری بودن یعنی تمام قد به خدمت مردم رفتن و علی وار زندگی کردن. نمی شود که شب برای آقا مثل روز بستر کار باشد و شانه مولا، زیر سنگینی بار کیسه های نان و خرما، زخم بردارد اما مدعی ولایت داری، شب را نه تا صبح بلکه تا ظهر به آسودگی بخوابد و خیالش هم خراش برندارد که در سخت هنگامه امروز مردم چه مشکلی دارند. غدیری و ولایتی برای خود ماموریتی علوی قائل است و پا جای پای امام خویش می گذارد.


خراسان جنوبی / شماره : 2796 / چهارشنبه ۷ شهريور-۱۳۹۷ / صفحه اول و 5/ فرهنگی

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/?nid=19902&pid=5&type=0

 

file:///C:/Users/asadi-g/Downloads/5%20(6).pdf

 

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/newspaper/page/19902/5/194824/0 

 

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/newspaper/page/19902/5/194824/0

 

 


/ 0 نظر / 92 بازدید