خرمشهر، شهری به بزرگی ایران

 

نامت را

به خون نوشتیم

«خونین شهر»

وقتی

به خون قامت کشیدیم

برای دفاع از تو

و نماز جهاد خواندیم در

مسجد جامع...

به خون نوشتیم

نامت را

تا دشمن بداند

این خاک پاک

این خاک مطهر شده

به خون شهیدان

این خاک مهر شده نماز مجاهدان

هرگز تسلیم ستم نخواهد شد

حتی اگر چند غروبی به اسارت رود....

ما، اما، یقین داشتیم

خیلی زود

خورشید آزادی

از افق خون های پاک

طلوع خواهد کرد

و نوید خواهد داد

صبح را

صبح صادق را

و ما دوباره خواهیم نوشت نامت را

به شکوفه های برآمده از خون شهیدان

خواهیم نوشت

«خرمشهر»

و بهار خواهد شد

زمین و زمان

به نفس

مجاهدانی که

در قامت شان

جهان آرا

موسوی

مرادی

بهنام محمدی

حسین فهمیده

شیخ شریف

آن خمینی ثانی

و همه شهیدانت

قد می کشند

بسان گلدسته های مسجد جامع

که اذان رهایی را

در آسمان ایمان تاریخ

آواز می کند

تو خرمشهر شدی دوباره

شهری که خدا آزاد کرد

شهری که آسمان شد

و ما آدرس تو را

نه تنها در زمین

که در آسمان هم

به نسل ها و عصرها می دهیم

تو خرمشهری

سند سرخ ایمان یک ملت

کربلای شهیدان

مسجد دلیران

شهری به بزرگی همه ایران...

 

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1391/03/03 شماره انتشار 18126 /صفحه۷/فرهنگی
/ 0 نظر / 99 بازدید