بلندترین روز سال و چند نکته

 

 

کشوری که نیاز به سازندگی دارد و برای خود سند چشم انداز می نویسد و می خواهد در افق ۱۴۰۴ به قدرت اول منطقه ای بدل شود نباید حتی یک لحظه را از دست بدهد به هیچ بهانه ای، بلکه همه بهانه ها را باید فروگذارد و بهای توسعه را با همه وجود بپردازد و برای عنصر زمان اهمیتی حیاتی قائل باشد.

کشوری که می خواهد در شمار قدرت های بزرگ درآید حق ندارد یک ثانیه را هم فروگذار کند، حق ندارد پلک بر هم نهد بلکه باید سویه فرهنگ را به سمت بیداری افزون تر و تلاش مداوم تر، علمی تر و دقیق تر تغییر دهد.

باید بیداری و کار به ارزشی بی بدیل تبدیل شود و هرکس به همان اندازه ارجمند شمرده شود که کار می کند به همان اندازه قدر بیند که در رقم زدن تقدیر فرداهای کشور نقش مثبت ایفا می کند، با چنین فرهنگی است که می شود همه آحاد جامعه را به سمت کار بیشتر و تلاش در راستای تحقق برنامه ها هدایت کرد و از ظرفیت وجودی و استعداد همگان بهره برد و به موفقیت هم رسید.

پس باید روز اول تیرماه را که بلندترین روز سال است قدر دانست و حتی بیشتر از بلندترین شب سال برایش برنامه داشت، چه تا نگاه جامعه در کنار بلندترین شب سال بلندترین روز سال را نبیند، نمی توان به افق های بلند رسید، نمی شود قله ها را به زیر گام کشید، نمی شود سرود سرافرازی شنید.

اگر خواهان این همه سعادت هستیم که هستیم باید بدانیم تا «خواستن» به «توانستن» تبدیل نشود، هیچ یک از رویاها جامه حقیقت نخواهد پوشید و برای این هم باید بیدار بود، باید بیداری را با هوشیاری و کار برنامه مند و تکاپوی مومنانه پیوند زد. باید «بایدها» و بایستگی های توسعه را جدی گرفت زیرا با جدی نگرفتن برنامه و کار، با شوخی های سخت و کشنده روزگار مواجه خواهیم شد، شوخی هایی که جدی جدی، کشور را از پیشرفت باز می دارد.

شوخی هایی که جدی، جدی به عقب ماندگی منتهی می شود. شوخی هایی که جدی، جدی تمدن ها را فرو می ریزد. پس این شوخی ها را جدی بگیریم، برنامه ریزی کنیم، نقشه راه را که همانا سند چشم انداز است، پیش رو داشته باشیم و گام هامان را برای رسیدن به افق ۱۴۰۴ محکم برداریم.

اول تیرماه، بلندترین روز سال است. این یادمان باشد و یادمان بماند که برای کشور در حال توسعه و آدم های در حال توسعه، طولانی بودن روز مهم تر از طولانی بودن شب است، هرچند طولانی ترین شب، یلدای ماست و حدیث مهربانی و عاطفه آن عالم گیر است و باید این مهربانی ها و همدلی ها در بستر فرهنگ و آداب و رسوم ملی تعمیق و ارتقا یابد، بلندترین روز سال هم از گرانیگاه های مهمی است که باید در نظر آید و با فرهنگ سازی برای آن به عید کار و تلاش افزون تر تبدیل شود.

امیدواریم روزی برسد که اول تیر به عنوان روز تلاش برای توسعه در تقویم رفتار و کردار ما رقم خورد و روحیه کار بیشتر در جامعه به ارزش تبدیل شود.

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17294 ، تاریخ انتشار 880401
/ 0 نظر / 97 بازدید