نفرت عمومی از موادمخدر

 

 

اعتیاد، اگر جرم هم نباشد و تنها یک بیماری باشد، باز هم باید برای نابودی آن تلاش کرد قبل از آن که تلاش آن به نابودی سلول های زنده جامعه، بیش از گذشته منجر شود. برای معتاد حتی اگر مجرم نباشد و تنها یک بیمار باشد، باز باید چاره ای اندیشید، چه وقتی در یک سیکل معیوب، یک معتاد پس از گرفتار شدن در عمق لایه های اعتیاد، به طور میانگین ١٠ نفر دیگر را هم با خود به باتلاق می برد و باز هر معتاد دیگر، ١٠ نفر دیگر را شکار می کند و این سیکل همچنان ادامه می یابد، پس قبل از آن که چشم باز کنیم و در اطرافمان آدم های خمار را پرشمار ببینیم و قبل از آن که زلزله افتد در ارکان خانواده ها و قبل از آن که آمار زنان سرپرست خانوار باز هم افزایش یابد، باید کاری کرد، اول این که اصلا چشم را نباید بست که وقتی باز شود صحنه هایی چنین زشت ببیند بلکه همواره چشم باید بازداشت مگر کسی در عبور از سنگ لاخ، چشم می بندد؟ مگر با چشم بسته می گذرد از کوچه هایی که چاه و چاله دارد انسان؟ مگر چشم بسته می رود در راهی که گرگ ها پرشمارند؟ پس باید چشم را باز کرد و چشم دیگران را هم و بایدشان گفت: آن که چشم بر واقعیت ها بست، شد یک معتاد و هر کس چشم ببندد، معلوم نیست سرنوشت بهتری داشته باشد! گیریم، معتاد بیمار باشد، اما قاچاق فروش، خرد باشد یا کلان قطعا مجرم است.

 

مجرمی که ویروس مرگ و بی غیرتی در شهر و روستا می پراکند، مجرمی که پول خون و غیرت و سلامت جامعه را به جیب می زند و نانی که سر سفره خود و خانواده می گذارد، زشت ترین خوردنی روزگار است.

پس دیگر با قاچاقچی باید قاطعانه برخورد و قانون را چنان اعمال کرد که همه بدانند هزینه آلودن دست به قاچاق شاید دست شستن از جان باشد. باید بدانند این قصه، هر چند روزی هم که فرازهایی داشته باشد، سرانجام فرودی مرگ بار خواهد داشت. باید... باید مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر به یک هنجار فراگیر و نهضت خانوادگی تبدیل شود به گونه ای که پدر قاچاقچی یا مادر خرده فروش و... در خانه خود هم جا نداشته باشند و در خانه عاطفه فرزندان خود هم باید پسر و دختر قاچاقچی بدانند، مادر که نماد مهر است و مهربانی، برای آن ها تندیس قهر است و غضب، باید بدانند جامعه با همه بزرگی اش برای آن ها ننگ است و... باید افکار عمومی به یاری مردان قانون بیاید والا اگر نهضت مقابله با قاچاق موادمخدر شکل نگیرد، اگر قاچاقچی در خانه و خیابان با نفرت عمومی مواجه نشود، اگر احساس امنیت کند، از تلاش مجاهدان بی نام و سربازان بی نشان و پلیس و قانون، کاری آن چنان که باید ساخته نخواهد بود. اگر سرباز و پلیس ما سخت ترین شرایط را در مرزها تحمل کند و نه از راحتی که حتی از سلامت خود بگذرد برای مقابله با موادمخدر، آن وقت قاچاقچی، امکان آرامش داشته باشد، کار به سامان نخواهد شد.

اگر قاضی و پلیس و مرزبان و... باید خطر کند ما هم باید خاطره هامان را از خویشاوندان قاچاقچی پاک کنیم و با معرفی آنان به مردان قانون و با طرد و لعن آنان، بستر را برای توفیق مبارزه با مواد مخدر بیش از پیش فراهم کنیم. باید پدران و مادران و فرزندان و... پیش از مردان قانون با قاچاقچی های سلامت ستیز برخورد کنند. این خیلی کارسازتر است.صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17213 ، تاریخ انتشار 871211

/ 0 نظر / 3 بازدید