بچه‌هاي امام رضا در کربلاي پنج

«کربلا گفتيم و عشق آغاز شد... و اين آغاز همچنان ادامه داد، بي آنکه پاياني بشناسد. سال 65 بود و در چنين روزهايي ياران خراساني امام عشق، همدوش ساير سربازان آخرين يکه‌سوار دشت روشنايي، در شلمچه، حماسه کربلاي پنج را رقم‌زدند. لشکر پنج نصر، لشکر 21 امام رضا، تيپ توپخانه 61 محرم و... بر سپاه شب مي‌تافتند تا زمان چند گام به طلوع سپيده نزديکتر شود و لحظه‌هاي روشني که امروز اگر هست هنوز ثمره آن مجاهدت‌هاست، جهاد مرداني که به قصد «نيامدن»، مي‌رفتند، آنها رفتند، بر اين باور روشن که براي ماندن «فردا»، «امروز» بايد «شهيد» شد. و «فردا» بايد ماند تا «امروز»، «شهيد» نشود،
ديروز براي ماندگاري و سرفرازي ايران در «فردا» که «امروز»‌مان باشد شهيد شدند، نسل سربدار، اما امروز ما چه کرده‌ايم با ميداني که هنوز بوي خون مي‌دهد، با خاطراتي که هنوز بوي باروت مي‌دهد، چه کرده‌ايم با چفيه‌هايي که از هر مشبکش، عطر يک نماز جاري است؟ چه کرده‌ايم با دستاني که هنوز هنگام راه رفتن، تفنگ را در خويش احساس مي‌کند چه کرده‌ايم با گام‌هايي که مردانگي را معنا مي‌بخشد؟ چه کرده‌ايم با باور عدالت محور مردان آن روز؟ يادمان که نرفته آن روزها را. اما آن همه خون حجامت يک ملت نشد تا اين و آن هر کار دلشان مي‌خواهد بکنند،
قرارمان عدالت بود، عدالت، اما؟... من شرمنده‌ام، به عنوان يک ساکن امروز در برابر ديروز احساس شرمندگي مي‌کنم اين را با صداي بلند فرياد مي‌کنم. من حتي در برابر خاطرات کربلاي پنج، ياد شلمچه، بوي درياچه‌ ماهي، شميم راهکارها صداي فروخفته توپ‌ها و تفنگ‌ها، شرمنده‌ام. حتي شرمنده‌ام که بگويم شرمنده روح شهيد شريفي و شهيد سيد‌علي ابراهيمي، شهيد علي جهان‌بين و دعاي سماتش هستم.
به خدا، قرارمان اين نبود، که بعضي‌هامان مي‌کنيم. برج‌هاي آسمان خراش، هتل‌هاي چند ميلياردي، کارتن خواب‌ها، رزمنده‌اي با پنج سال سابقه جبهه، کنار خيابان با دست کمک‌خواهي... بگذريم. اگر تلخي واژه‌ها بگذارند مي‌خواهم عرض کنم، رمز شيرين آن حماسه «يا‌زهرا» بود. اصلا ما بزرگترين حماسه‌هاي جنگ را با اين رمز رقم زديم، خدا کند زندگي‌مان هم بر اين منوال رقم بخورد، با نام و ياد و فرهنگ بي‌بي هميشه تاريخ، حضرت فاطمه زهرا‌(س)
در کربلاي پنج بچه‌هاي خراسان، به حرمت همسايگي با امام رضا‌(ع) چنان حماسه‌اي آفريدند که شايسته پيشکش به پيشگاه آقا باشد. کاش امروز هم در شهر امام رضا به گونه‌اي زندگي کنيم که لايق پيشکش به آستان شهدا باشد، کاش...

/ 0 نظر / 97 بازدید