هدیه ای الهی برای مادران

به مناسبت ۱۰مرداد، روز جهانی شیر مادر
 

رابطه فرزند و مادر، رابطه زندگی است. یک زندگی عاشقانه، مادر فقط یک «حامل» نیست که پس از ۹ماه، بار خویش را با «وضع حمل» به زمین بگذارد و ... تمام! نه منش «مادرانه» از حاملگی شروع می شود اما با وضع حمل تمام نمی شود، بلکه روز به روز، ساعت به ساعت و حتی لحظه به لحظه پس از آن نیز در منش مادرانه جایگاه ویژه ای دارد.

مادر نسبت به فرزند چنان حس مقدس و متعالی دارد که حتی پدر را چنان حسی نیست. مادر، فرزند را به جان می پرورد و از «شیره جان»، شیر درکامش می کند و چنان تنگ او را در آغوش می گیرد، که گرمای وجود مادر بچه را هر لحظه بر سر شوق می آورد و چقدر زیباست وقتی کودک در آغوش مادر آواز می خواند، دست و پایش را تکان می دهد و لحظه ای که با مادر چشم در چشم می شود چنان می خندد که دل مادر باغ پر از گل می شود. مادر در رابطه با فرزند، فقط او را می بیند و چنان چشم از خویش می گیرد که یادش می رود خودش را، نیمه شب اگر بر می خیزد، برای کودک است و هیچ وقت هم گلایه نمی کند این نابهنگام برخاستن را.  «خواستن» بچه او را به برخاستن می خواند و چنان به مهر در فرزند می نگرد که گاه حتی «خواب خوش» او را تاب نمی آورد و تشنه بیداری اش می شود.  آری رابطه فرزند و مادر بر مدار عشق استوار است و همین عاشقانه تحمل کردن سختی ها برای پرورش فرزند است که او را چنان مقامی می بخشد که اهل نظر بهشت را زیر پای او جست و جو کنند و بهشت وجود مادر است و از کنار چشم های مهربانش  راهی است به بهشت خداوند، مادری که فرزند را به عنوان امانت خداوند بزرگ می کند و می داند ولادت هر نوزاد، لطف خداوند را به این جهان بیشتر می کند لذاست که «مادر» چشم از خود بر می گیرد تا برای «قاصد خداوند» سنگ تمام بگذارد ...

مادر مهربانی تمام است اما تعجب می کنم که هر چند به ندرت اما می شنوم که برخی ها در جایگاه رفیع مادری، چشم از کودک و نیازهای طبیعی اش بر می گیرند و به قد و قامت خود می نگرند و برای از فرم نیفتادن بدنشان، از شیر دادن به نوزاد ابا می کنند تا مبادا فرم و استیل بدنشان به هم بخورد، حال آن که مادر فراتر از جسم و فرم، به جان و باور ارزشمند است.  پس هر که مادرتر و فداکارتر، عزیزتر است و هم در دیده و هم در دل به کرامت می نشیند و آنان که به جسم و قیافه خویش می اندیشند در نگاه جامعه و حتی فرزند خود همان قدر می ارزند... خدا کند همه زنان، تکلیف مادر بودن را هنرمندانه به انجام رسانند...

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1392/05/10 شماره انتشار 18467 /صفحه۶/خانواده مشاوره

/ 0 نظر / 117 بازدید