پنج نکته برای نمره 20 زندگی

آدم باید برای زندگی خود سرمشق هایی داشته باشد که با تمرین آن، بتواند بهتر زندگی کند. درست مثل نوشتن خط که برای بهتر نوشتن هزار بار از روی سرمشق می نویسند و کسی هم نمی گوید که چرا این همه تکرار می کنید. اتفاقا هر چه تکرار بیشتر باشد، زیبایی هم افزون تر خواهد شد که زیبا گفته اند و به ضرب المثل تبدیل کرده اند که؛ زپر کردن، نکو کردن... تا از تکرار سر مشق ها که تجربه مدام زیبایی هاست نه تنها ملول نشویم که به هر بار نوشتن، اشتیاق افزون کنیم. این قصه، افق زندگی را هم روشنتر می کند پس توجه داشته باشیم که برای زندگی، باید هزاران مشق نوشت از نکاتی که در آموزه های دینی و ادب انسانی بر رعایت آن تاکید شده است. اجازه دهید باز هم 5 نکته کلیدی را با هم بخوانیم و یادمان بماند هر کدام از این جملات، جلوه های زیبایی فرادید می آورد که اگر درست بفهمیم پای کارنامه ما، نمره 20 ثبت خواهد شد؛
1- از افراد ناشایست دوری کن، چه اینان مصداق تام و تمام "یار بد" و همان "رفیق ناباب" هستند که باب ذلالت و دوزخ را توامان می گشایند پس هشدار باید دانست این نکته را و فاصله با افراد ناشایست را هر روز افزود.
2- اصالت داشته باش که انسان های بی اصل و نسب اگر از قله ها هم بالا روند باز خواهند افتاد و استخوان ها شان خواهد شکست. اگر هم خود نیفتد ، دیگران را خواهد انداخت . این را انسان به تجربه هم آموخته است لذا در کشور های توسعه یافته هم برای واگذاری مسئولیت ها ، به دنبال افراد صاحب اصالت می گردند.
3- هیچ وقت به رقیبت اعتماد نکن. رقیب اگر نا جوانمردی پیشه کند، امان آدم را می گیرد و اگر ناجوانمرد هم نباشد رعایت قواعد رقابت حکم می کند، به شانه هایش تکیه نکنیم.
4- از حدی که لازم است مهربانتر نباش که مهربانی هم باید به جای خود و بر تراز عدالت باشد والا گاه مهربانی بیش از حد، مرز های عدالت و فتوت و ... را در هم می ریزد و این را ما خود بسیار تجربه کرده ایم که گاه محبت در جایی که نباید، به ضد خود تبدیل شده است.
5- وقتی عصبانی هستی به هیچ کاری دست نزن که آدم عصبانی، در هیچ کاری تسلط ندارد لذا دست به هر کاری بزند، ضریب خطای او افزون تر خواهد بود. آدم عصبانی مث آتش در حرکت است که به هرجا برسد نابود می کند و کسی با آتش هم نمی تواند بسازد. پس به گاه عصبانیت نه باید تصمیم گرفت و نه حتی زبان به سخن گشود که گفتار و رفتار در این حالت بسیار ندامت آور و پشیمانی خیز است و گاه پشیمانی ها هم سودی ندارد....

 ب / شماره 3493 / سه شنبه  30 آبان 1396/ صفحه اول و 3/

/ 0 نظر / 94 بازدید