در سوگ شما همناله «بیت الاحزانیم» یا رسول ا...

این باران را

هیچ رنگین کمانی

نقطه پایانی نمی گذارد

بارانی که

در عزای شما

- یا رسول ا...-

از دیده بر دل می بارد

آقای من

چگونه پایان پذیرد اشک

وقتی صدای فاطمه

- سلام ا... علیها -

از بیت الاحزان

- هنوز و همیشه -

به گوش می رسد

باید گریست به این صدای مقدس

آن سان که باید نماز خواند

به بانگ اذان

که از مأذنه ها

بیداری می افزاید...

آقای من!

باید گریست

همه کوچه های مدینه را

که دیگر

عطر گام های شما را

به جان استشمام نمی کند

باید گریست

همه کوچه های مدینه را

- که چند سال بعد -

شاهد شهادت حسن

آن زیبای بهشتی خواهد بود

و گواه بارانی که بارید

در تشییع جنازه اش

بارانی از چشم عاشقان

و تیرهای کینه انبازان...

آقای من!

باران چشم ها را

هیچ رنگین کمانی

نقطه پایانی نمی گذارد

که ما با بیت الاحزان

همناله ایم...

خراسان - مورخ دوشنبه 1392/10/09 شماره انتشار 18588 /صفحه اول /عکس نوشت

/ 0 نظر / 89 بازدید