فرصت «بخت نو» را برای خراسان جنوبی فراهم کنید

آقای دکتر نوبخت بخوانند(۳)
 

این سومین صبح است که با سلام به شما آغاز می کنیم آقای نوبخت و امیدواریم، به زودی شاهد صبح صادق توسعه استانی باشیم، که فرهیختگانش و مدیرانش به هزار برنامه و تلاش، آن را تا سحر کشانده اند و اکنون می خواهند با احترام به «نتایج سحر»، شاهد «صبح دولت» خویش باشند. این «صبح دولت» مطالبه مردم این دیار است از دولت تدبیر و امید. از دکتر روحانی و از شما می خواهند «پیغام رسان» مردم باشید، همان گونه که شما را به صداقت «پیغام آوری» از رئیس جمهور محبوب قبول دارند.

آقای دکتر! هر آمدنی را رفتنی است، اما باور داریم «آمدن» شما که چشم دولت هستید برای دیدن، برای خراسان جنوبی نعمت خواهد بود و «رفتن»تان فرصت ساز؛ چه این «رفتن» نقطه پایان نیست بلکه آغاز «باز آمدن» است، باز آمدنی که همپای توسعه خواهد بود.معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور! خراسان جنوبی ظرفیت، استعداد و توانمندی رسیدن به مقاصد متعالی را دارد، موانع طبیعی را هم رام اراده بلند خویش می کند، اگر موانع دست ساز انسان نباشد، اگر مدیران بلند مرتبه کشوری را در کنار خود ببیند، اگر همت دولتمردان را پشتوانه خویش داشته باشد، اگر ....

آقای سخنگو! سخنان مسئولان استان را بشنوید، آن وقت برایتان خواهند گفت بی توجهی به بازار افغانستان، یک فرصت ویژه را از اقتصاد استان و صدالبته اقتصاد ملی می گیرد. حال آن که ما می توانیم با برنامه ریزی دقیق به توفیق گسترده در این بازار برسیم به ویژه که مردم افغان نیز دوست دارند با ایران کار کنند و نگاهشان به این سوی مرز است و به صراحت هم گفته اند که دست ما را بگیرید تا ما را به سوی پاکستان و دیگر جاها نکشانند اما ...

حتما مسئولان برایتان خواهند گفت، فقر امکانات در بازارچه های مرزی استان از جمله نامناسب بودن راه ها، کمبود فضای اقامتی و ... به مانعی بلند بر سر راه اقتصاد تبدیل شده است که با نیزه همت هم نمی شود از روی آن پرید، بلکه پشتوانه ای قوی می خواهد عبور از این موانع، پشتوانه ای از تدبیر، از اعتبار، از رایزنی های داخلی و خارجی، از ...

جناب دکتر نوبخت! خراسان جنوبی از نبود صنایع بزرگ و اشتغال زا رنج می برد. نبود صنایع تبدیلی و خارج شدن محصولات از استان این رنج را مضاعف می کند و کم توجهی به قابلیت های صادراتی، تولید و تولیدکننده را از پا می اندازد. توقع مردم نجیب این دیار از دولت عزیز این است که به تدبیر، دست گیرد صنعت از پا افتاده را، چنان که چشم ها به نگاه کرامند شما دولتمردان است که از ظرفیت های گردشگری، آثار تاریخی و ... گره بگشایید و غبار برگیرید و ...

حرف آخر، جناب نوبخت! مردم می خواهند در سایه برنامه ریزی ها و اقدامات عملی دولت، بخت نو کنند و خراسان جنوبی می خواهد نوبخت شود!

پس یا علی مدد!

خراسان جنوبی - مورخ چهارشنبه 1393/06/05 شماره انتشار 18769 /صفحه اول و 2/اخبار

/ 0 نظر / 90 بازدید