جهان بیت الاحزان است در سوگ رسول ا...

دلم شد تشنه یک چشمه اشک ...
 

 فریاد ما به فغان بلند است. از یتیم جز شیون و اشک، جز گریه و فریاد انتظاری نیست و ماهمه یتیم هستیم. یتیم مهربانی های رسول ا...(ص) که نگاهش فرشتگان را به زمین می آورد و کلامش خاک را پر از عطر خدا می کرد. ما یتیم پدری هستیم که دستانش به پهنای تاریخ محبت داشت و به اندازه همه آدم ها مهربانی، پس حق داریم به سوگ بنشینیم این تلخ روز یتیمی را. حق داریم به شیون برخیزیم و دست ماتم بر سر پر درد و سینه پرغم بکوبیم که یتیم را چنین حالی سزاست، آن هم یتیمی که پیشاپیش خود بانویی را می بیند که آوازه بیت الاحزانش، تا آسمان رسیده است.

آری، فریاد ما به شیون بلند است و از یتیم جز این انتظار نباید داشت آن هم یتیمی که پدرش را به زهر شهید کنند و بر پیکرش – به گاه تشییع- تیر هم ببارند... گونه ما خیس است از اشک، اشک یتیمی، اشک غربت و سرخ است گونه ما ، از سیلی جفا...

خراسان - مورخ شنبه 1393/09/29 شماره انتشار 18862/صفحه اول /عکس نوشت

/ 0 نظر / 95 بازدید