راه آهن به جای خود، دوبانده سازی جاده فراموش نشود

 خبر خوبی است این کلنگ زنی پروژه راه آهن که بیرجند را به مشهد وصل می کند و در میان راه شهرهای دیگر خراسان جنوبی را هم به کریدور ریلی، پیوند می دهد تا یک ظرفیت توسعه ای تأثیرگذار دیگر برای این منطقه فعال شود. این هم خبری خوب است و هم ناظر به نگاه عدالت محور جمهوری اسلامی که برای پیشرفت همه جانبه همه مناطق کشور برنامه دارد و اگر مصائب تحریم ها و دیگر مشکلات بگذارد، می خواهد آرزوهای بلند مردم را تحققی پرشکوه ببخشد. حضور معاون اول رئیس جمهور و دیگر مقامات ملی در خراسان جنوبی و برنامه های خوبی که داشتند، امید به تدبیر دولت را افزایش می دهد تا در بستری امن و در فضا و زمانی مناسب بتوانیم مردم این دیار را نیز ایستاده بر حق خویش ببینیم و این قطعه محروم اما پر استعداد وطن را به شکوفایی ظرفیت هایش در شمار توانمندترین مناطق شاهد باشیم.

صحبت های دکتر جهانگیری هم دقیق و کارشناسانه و امیدآفرین بود و نشان داد که مردان دولت و کارگزاران نظام به رغم مصائب دشمن ساخته و نامهربانی های رقیبان داخلی که زمان کنار هم ایستادن بعد انتخابات را هم به دوران رقابت، ضمیمه می کنند، دولت هم نگاه همه جانبه ای دارد و هم متناسب با بودجه و شرایط، قدم های خوبی برداشته است و راه آهن، از آن جمله است که می تواند مسیری امن برای اقتصاد و نیز حمل و نقل مسافر فراهم کند. با این حال و با تکریم این نگاه و تأکید بر تسریع در این پروژه ریلی، باید مجدد توجه داد متولیان راه را به دوبانده سازی جاده های استان به ویژه محور حیاتی بیرجند- قاین که کار بسیاری نیز در آن انجام شده است اما هنوز به نیمه راه رسیده ایم و تمام کردن این مسیر برای استان حکم اوجب واجبات توسعه ای را دارد که تعلل یک روزه هم می تواند به قیمت جان افراد تمام شود چنان که پیش از این، کم به خون ننشسته است این جاده و کم قربانی نگرفته است از مردم این دیار، جنون جاده که سیری ناپذیر می نماید. کاش متولیان امر در همین سفر معاون اول، اولویت های نخست جاده ای را با او در میان گذاشته باشند و کمک او را برای به اتمام رساندن این پروژه حیاتی جلب کرده باشند.

اگر –خدای نکرده- غفلت شده است از این مهم ، کاش از فرصت های دیگر برای جلب مساعدت دولت برای این امر، استفاده شود تا در زمانی کوتاه شاهد کامل شدن باند دوم باشیم تا ضریب خطر در این منطقه، به نفع زندگی مردم، کاهش یابد.

قطعا با جاده امن و راه آهن توانمند، منطقه در پیشرفت همه جانبه، شتاب خواهد گرفت چه این استان را خداوند به نخبگان، شأنی بزرگ بخشیده است و وجود این فرزندان توانمند به مثل همان آب و زمین است که خداوند آفریده است اما آبادانی زمین را بر ذمه ما نوشت و احیای ظرفیت های خراسان جنوبی هم حتما تکلیف خدا نوشت ماست….


ب / شماره 4023 / چهار شنبه 17 مهر 1398 / صفحه 3

http://birjandemrooz.com/?p=11375


/ 0 نظر / 83 بازدید