وقتی بدهی موسسات مالی از جیب مردم داده می‌شود!

دولت در نگاه عموم مردم یعنی "حاکمیت"، یعنی همه ساختار قدرت و نه فقط قوه مجریه. مردم کوچه و بازار نظریه منتسکیو را نخوانده‌اند تا به تفکیک قوا، توجه کنند و به بررسی مفهوم و مصادیق آن بپردازند. از نگاه مردم، شهرداری هم دولتی است و نهادهای عمومی غیر دولتی هم در تعریف دولت می‌گنجند. به دیگر عبارت، هرچه را از دولت می‌گویند و می‌خواهند نه فقط از قوه مجریه که از حکومت طلب می‌کنند. این مقدمه را داشته باشید تا به طرح مسئله‌ای دیگر بپردازیم؛ چند روز است که درگیر این مسئله‌ام تا جایی که نمی‌توانم آن را از ذهن بیرون کنم. همه می‌دانیم که هر جا جمعی مالباخته باشند، فرد یا گروهی مال نیزخورده‌اند. یعنی کسانی که مال مردم را – به هر عنوان- به یغما برده‌اند. این مردم چون در"بازار اسلامی" به موسساتِ تابلو‌دار و دارای شعب گوناگون که معمولا در تابلوهاشان هم عنوان زیر نظر بانک مرکزی را قید کرده اند، اعتماد کرده‌اند پس شایسته شماتت نیستند و به قاعده صاحب "بازار اسلامی" که حکومت است باید پاسخگوی شان باشد اما از کجا؟ این را قطعا همه می‌گوئیم و می‌خواهیم که از جیب و حلقوم همان کسانی که پول مردم را گرفته‌اند نه از جیب مردم. اینکه جناب رئیس‌جمهور می‌فرمایند ما 11 هزار میلیارد از پول مردم را با پول مردم پرداختیم، یعنی بدهی مفسدان دراز دست را- خب، این قطعا نمی‌تواند اقدامی به صواب باشد هرچند از سر ناچاری بدان اقدام کرده باشند. این ناچاری را هم باید به زودی با یقه گیری از بانیان ماجرا، چاره کرد چه همه می‌دانند از این چیزی بدتر نیست، پولی که مال مردم خوارها برده‌اند و خورده‌اند را از جیب مردم داد. درست نیست برای بازگرداندن پول به جیب مردم، از جیب دیگر شان برداشت؟ مگر منهدم کردند پول‌ها را که نمی‌شود از آنها گرفت؟ مگر آتش زده‌اند که قابل بازیابی نیست؟ این خیلی بد و از بد هم بدتر است که این موسسات در روز روشن و دربازار اسلامی، جیب مردم را بزنند و طلبکار هم باشند. یعنی کار آنقدر ول است که هرکس هرکار بخواهد می‌کند؟ قوه قضا کجاست و قانون گذاران در کجای ماجرا قرار دارند و دیگر نهادها چه می‌کنند؟ چرا جوری رفتار می‌شود که همیشه دست دزد جلوتر است؟ چرا نتوانسته‌ایم آنچه خورده‌اند و برده‌اند را بازگردانیم؟ یا نگفته‌ایم ماجرا را؟ موسسات فلان و بهمان و خاوری، زنجانی، و پیشتر‌ها جزایری و... کدامش را برگرداندیم؟ به راستی کسی یقه این سازمان‌های عریض و طویل نظارتی را در این قبیل ماجرا‌ها گرفته است که چه می‌کنند که کار به اینجا می‌کشد؟ چطور یک نفر برای یک بقالی از هزار جا – بدون تفکیک قوا- استنطاق می‌شود و باید سند و مدرک ارائه کند و پاسخ دهد ولی این موسسات دامن گستر در پهنه ایران بی‌خبر – از همه قوا- هرکار بخواهند می‌کنند؟ آیا راه چاره‌ای برای مقابله با اینان نیست؟ چطور با کسی که مال افراد را می‌برد مثل همین ماجرای دزد چندین و چند باره گوسفندان،- طبق قانون- با قطع دست برخورد می‌شود اما اختلاس گران و کلاه برداران و مفسدان اقتصادی که مال و اعتماد و امید مردم و اعتبار نظام را یک جا برده اند، برخوردی که باید نمی‌شود؟ نمی‌گوییم دست شان را به ساطور قطع کنید اما می‌گوئیم دست طمع شان را از بیت المال و مال مردم قطع کنید والا با این رویه باید هم کلاه مان را بچسبیم و هم جیب‌ها مان و هم امید و نیز اعتماد مان را. آدمی هم دو دست بیشتر ندارد و جیب‌هایش را بگیرد، کلاهش را خواهند برد و کلاهش را بچسبد جیب‌هایش را خواهند زد. مراقب آن باشد کفش‌هایش را از پایش درخواهند آورد.... بگذریم. مطالبه ما از دولت – به معنای حاکمیت- برخورد قاطع و اعتماد ساز با ماجراهایی از این دست است و پیش از آن، پیشگیری از وقوع ماجراهایی چنین که؛ سرچشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر گشت نشاید گرفتن به پیل را انگار برای چنین اموری گفته‌اند. قبل از واقعه باید علاج کرد و الا ثابت شده به تجربه که بعد از واقعه آنکه برنده است آقا دزده است و بازنده مردمی و ملتی که اموالشان به یغما رفته است و مهمتر از مالشان، آرامش و اعتماد و باوری که از آن‌ها به تاراج می‌رود. به چاره باید برخاست آقای دولت! البته نه از جیب مردم، که اگر موقت باشد از باب اضطرار، منعی ندارد اما نباید حل ماجرا به گونه‌ای باشد که برای دادن پول مردم از جیب دیگرش بردارند که باز هم مال باخته بماند و دیگر مردم که هیچ نقشی نداشته‌اند در ماجرا هم در شمار مال باختگان قرار گیرند. مال را باید از حلقوم مفسدان و مال مردم خورها بیرون کشید. به هر شکل و هر قیمت، اول هم از آنان که به اسامی مقدس به جنگ مقدسات می‌روند این فرایند مبارزه را باید ادامه داد تا همه حساب کار خود را بکنند..... جمهوری اسلامی / شماره 11080 / دوشنبه 9 بهمن 1396 / صفحه 3

">http://jomhourieslami.net/index.php?year=1396&month=11&day=09&category=3

لینک خبر: jomhourieslami.net/?newsid=162626

/ 0 نظر / 110 بازدید