رکورد غافلگیر شدن را می شکنیم!

قهرمان غافلگیری هستیم انگار. نه این که غافلگیر کنیم، غافلگیر می شویم به کرات و در ادوار مختلف! زلزله از یک سو ما را در بلا می نشاند که می توان گفت غیر قابل پیش بینی است اما عوارض آن، اما ماجراهای پیامد آن که نباید ما را غافلگیر کند. قصه امسال و سال گذشته و این زلزله و آن زلزله نیست اما خیلی وقت ها کم می آوریم حال آن که مملکت نشسته روی خط زلزله باید خط حوادث را بخواند و بتواند پیامد های حادثه را مهار کند اما ...خبرهای تلخ که در فضا می پیچد و از سوز سرمای استخوان ترکان در مناطق زلزله زده، گواهی می دهد خیلی کم می آوریم. این درست که قصه یک کلاغ و چهل کلاغ هم هست و تنور شایعات گرم و نان شایعه سازان، به راه است اما واقعیت ها هم از تلخی ها روایت می کند در این مناطق. از این هم که بگذریم باز باید متولیان حوادث غیرمترقبه را در شمار رفوزه شدگان امتحان مدیریت دانست. دلیلش هم همین ماجرای برف اخیر و قفل شدن معابر و آن چه اتفاق افتاد. اگر حواس مان به گزارش های هواشناسی بود، اگر توجه می کردیم به هشدار ها، در ازدحام خودروها و وضعیت ناخوش جاده ها گرفتار نمی شدیم. اگر برنامه می داشتیم برای شرایط متفاوت، زمین گیر برف نشسته بر زمین نمی شدیم. برفی که از پیش هم خبرمان کرده بود برای آمدنش اما باز هم "غافلگیر" شدیم! غافلگیری این چنینی هم واقعا هنر می خواهد که فقط از ما ساخته است والا دنیا که هم زلزله را تا حدودی اگر نه کنترل، حداقل مدیریت می کند و برف و باران را هم اجازه نمی دهد بیشتر از پیش بینی ها، مشکل ایجاد کند اما ما هنوز درگیریم و معلوم مان هم نمی شود که با خود و با باران و برف و حوادث غیرمترقبه چند- چندیم! برد- برد که نیست قطعا که اگر بود هم بهره برف را –که به انتظارش دعا می خواندیم- می بردیم و هم دچار مصائب عظمی نمی شدیم تا فضای مجازی پر شود از تصاویر و گزارش هایی که گواه ناتوانی ماست. اما همه اش هم به مسئولان بر نمی گردد خیلی از ما هم از یک هفته قبل خبرداشتیم قرار است برف بیاید و باز بدون هیچ تمهیدی به جاده زدیم و .....بگذریم آن زلزله هم گذشت، برف هم گذشت، سرما هم می گذرد اما خداکند متولیان امر ، نگذارند و نگذرند بلکه بمانند و تدبیر کنند که در برابر زلزله بعد و باران بعد و برف بعد چنین گرفتار غافلگیری نشویم بلکه برای یک بارهم شده، حوادث را غافلگیر کنیم. ان شاءا...... خراسان / شماره : 19746 / سه شنبه ۱۰ بهمن-۱۳۹۶/ صفحه 16 / بدون موضوع

">http://khorasannews.com/?nid=19746&pid=16&type=0

/ 0 نظر / 89 بازدید