ما برزگ تر از مشکلاتیم

مشکلات هست. همیشه بوده و الان بیشتر شده است اما ما ثابت کرده ایم که ما از مشکلات بزرگ تریم. ما خداوندی داریم که یک اشاره اش از مصائب همه مشکلات را یک جا، از میان می برد. خدایی که حسنات را به جای سیئات می نشاند، مشکلات را هم به راحتی ها تبدیل می کند اگر به ایمان برسیم و یقین به بزرگی خداوند را با کوچک شمردن مشکلات و فتنه خناسان انسان ستیز، به منصه ظهور برسانیم. شاید همین نگاه است که ما را از دنیای مشکلات به آستان نوروز می رساند تا با خانه تکانی، مانور بزرگی خویش و کوچکی مشکلات را به انجام رسانیم. من این روزها در کوچه و خیابان شاهد برگزاری این مانور عظیم هستم. بسیاری مشغول خانه تکانی اند و بسیاری کار خانه تکانی را هم به انجام رسانده و مشغول خرید مایحتاج عیدند. ایرانی هستیم دیگر و آوازه میهمان نوازی ما جهان را درنوردیده است پس با همه وجود به نوازش نوروز می رویم و چنان به شادمانی برمی خیزیم حتی با گونه های سرخ شده از سیلی که میهمان بهار مان در اندوه ما ننشیند. ما بزرگیم. بزرگ تر از مشکلات. بزرگ تر از دشمنان. بزرگ تر از هرچه بخواهد ما را از خدای بزرگ دور کند. ما بزرگیم و بازو به بازوی هم می دهیم و اراده ها مان را هم افزا می کنیم تا زیبا ترین عید را داشته باشیم. تا نوروز، خوش ترین تجربه خود را ثبت کند. ما به رغم خواست دشمنان به شادی برمی خیزیم و دست نشستگان را می گیریم در این برخاستن و کنار هم می ایستیم به فرح و شادمانی تا کور شود دنیای استکبار و صهیونیزم و هر دشمنی که نمی تواند لبخند ها مان را ببیند. من این نگاه را بسیار پسندیدم که در " کانال شفقنا" تحریر شده بود به این شرح که؛"در شرایطی که با آن روبرو هستیم نو بودن و نوروز، فراتر از فردیت های تک تک ما معنا می یابد. نو بودن و نو شدن و عهدهای سالانه ما در یافتن مرهمی برای زخم های همدیگر است و یکایک ما می توانیم با کنش های کوچک و معنادار برای ساختن «نوروز مهربانی» و «نوروز همدلی» سهمی درخور ایفا نماییم. . هفت سین سال ۹۸ هر کدام از ما می تواند ۷ مرهمی باشد که با هدف التیام زخم های همدیگر طراحی و اجرا کنیم. به طور مثال هر یک از نهادهای شهری از شهرداری های محلات و مناطق تا بنیادها و نهادهای خیریه و سازمان های آموزشی به خصوص دانشجویان دانشگاه ها و و روحانیان در مساجد می توانند هفت پکیج مناسب را طراحی کنند تا به نیازمندان برسانند. شهرداری ها می توانند مکان هایی مانند دیوار مهربانی را برپاسازند تا مردم لباس و تنقلات برای افراد نیازمند قرار دهند. سازمان ورزش می تواند ورزشگاه ها را برای اسکان نوروز اختصاص دهد و آموزش و پرورش گام هایی تازه بردارد. سیاست مداران نیز در این شرایط، مناقشات ودعواهای روزمره را به کناری گذاشته و ذهن و عملشان را در روزهای آتی به رسیدگی به مشکلات مردمان خوب میهن به ویژه محرومان و فقرا و نیازمندان اختصاص دهند و روزی نو را برای آنها بسازند.موسسات خیریه بر تلاش های خود بیفزایند تا لباس عید و تنقلات عید را برای افراد تحت پوششان فراهم کنند. کسبه از سودگرایی و گران فروشی اجتناب و با مردم همدلی کنند . پیمانکاران و شرکت های خصوصی و نهادهای دولتی هر گونه شده حقوق های معوقه کارکنان و همکارانشان را بپردازند. و هنرمندان و سلبیرتی ها و هر کس که توان و امکانی به هر شکل دارد هر کدام چالش ها و مرهم ها و پیشنهادهای خاص خود را برای نوروز ۹۸ طراحی کنند تا نوروزی سرشار از همدلی و مهربانی داشته باشیم". بله، ما با هم هستیم و با هم از گردنه های سخت عبور می کنیم. نوروز گواه این همدلی و همراهی ما خواهد بود که از شکست مصائب به پیروزی شادی می رسیم....


ب / شماره 3864 /  شنبه 18 اسفند1397 / صفحه اول و 3/


/ 0 نظر / 21 بازدید