مادران ، پرچمداران ایران در جنگ اقتصادی

تاکید دارم بر این که نباید تجلیل از مقام زن را در یک روز خلاصه کرد لذا معتقدم همیشه باید از نقش آفرینی زنان و مادران وطن گفت و نوشت چنان که نباید قدردانی از او را در تجلیل و تکریم کلامی خلاصه کرد بلکه ضمن ستایش این مقام بلند باید به ظرفیت های وجودی این عنصر حیاتی جامعه هم توجه داد چه، زنان در سپهر اندیشه اسلامی و انقلابی، نه تنها شانی عظیم و جایگاهی گرانقدر دارند که برای گرانمایگی جان فرزندان و عظمت وطن، همواره ماموریتی مهم بر عهده دارند. آنان از ماموریت انقلاب و دفاع مقدس، سرفراز بیرون آمدند. تاریخ در آن عصر دید که بانوی ایرانی در دامن پاکش، معراجی دارد که به شهادت می شکفد. دامنی که در بهارش، مردانی از جنس غیرت، ایمان و حماسه، شکوفا می شوند. در فصل های بعد نیز باز این زن و مادر است که به محور تعالی در ساحت های گوناگون تبدیل می شود. این نقش امروز هم پر رنگ و راه گشاست و آن دامن در عصر نو نیز زایاست و هم باید زاینده باشد مام وطن برای مادرانی که در سخت هنگامه ها، تمام قد می ایستند و پناه مردان خویش می شوند. بی شک در روزگار امروز و در هولناک جنگ اقتصادی پیش رو باز نقش بانوان بیش از پیش، مشخص، روشن و راه گشا و راه نماست. این زنان و مادران هستند که باید در اصلاح الگوی مصرف، پرچمدار استقلال وطن باشند. آنان اند که با تربیت فرزندان به استفاده بهینه و حداکثری از امکانات و پرهیز مومنانه از اسراف و تبذیر، باید در گام اول به خانواده و در گام بعد به کشور و در قدم سوم به مفهوم متعالی استقلال کمک کنند. با حضور اثرگذار آنان است که می توانیم آثار شوم تحریم و حتی خود تحریمی ها، قصور ها و تقصیر ها را کاهش دهیم و در سخت ترین شرایط هم راه هایِ امن، برای تنفس پیدا کنیم. این مادران و زنان هستند که می توانند خانه را چنان مدیریت کنند که آثار مشکلات، کمتر روح ها را بفرساید و کمتر بر زخم ها، نمک بپاشد. آنان اند که می توانند با تدبیر منزل، فرصت برای اندیشیدن و راه یافتن، فراهم کنند. آنان اند که می توانند ولع فزون خواهی و افزون طلبی قد کشیده در جان ها را، مهار کنند تا مسابقه خرید های غیر ضروری در جامعه هم مدیریت شود. بانوان می توانند این رسم درست را در زندگی جا بیندازند که خانه باید کانون آرامش باشد، در هر شرایطی و نباید به انبار ذخیره کالا برای فرداهای دور و یا دلالی با قیمت افزون تر تبدیل شود. زنان می توانند فرهنگ درست مصرف کردن، درست زندگی کردن و درست از امکانات بهره بردن را به سبک زندگی تبدیل و از این راه، نقش انقلابی و ملی خود را در بهترین و ماندگار ترین شکل ایفا کنند. بخواهیم یا نخواهیم حتی بدانیم یا ندانیم، فرقی نمی کند. مهم این است که ما در یکی از سخت ترین فصل های حیات ملی قرار داریم. در هنگامه ای که جنگی تمام عیار در حوزه اقتصاد دارد جبهه گستر می شود و ما هم با درک درست از شرایط باید همه توان مان را بسیج کنیم تا ضمن کاستن از فشار ها و کمتر کردن تلفات، از دل سنگلاخ ها، راهی به سوی موفقیت بگشاییم و زنان و مادران ما همان طور که پیشترها نقش آفرین بودند در عرصه ها، امروز، بیش از پیش باید در وسط میدان باشند. هم خود باشند و هم خانواده را پای کار استقلال و مجد و عظمت ایران عزیز بیاورند. این یک ماموریت ملی، دینی و انقلابی است که مادران این دیار قطعا در نیکو به انجام رساندن آن قصد قربت خواهند کرد.


ب / شماره 3857 / پنج شنبه 9 اسفند1397 / صفحه اول و 3/

http://www.birjandtoday.ir/?p=71048


/ 0 نظر / 45 بازدید