اگر می خواهیم به سلوک شهیدان باشیم ...

هرکس رزقی دارد که بر سفره اش می نشیند و از آن روزی می خورد و زندگی می کند. روزی من، اما دریافت های تازه و کلمات روشنی است که خداوند در نگاه و گلوی این قلم، جان می بخشد. تامل درباره روز شهید، امسال مرا به سفره نشینی اولین خطبه خلافت مولا علی (ع) برد که خود هم شهید است و هم همسر شهید و هم پدر سیدالشهدای همیشه تاریخ. مرور این خطبه به ما می گوید که اگر سبک زندگی شهدا، رسم الخط حیات ما شود، اگر شهدا به اندازه ای که باید در زیست ما تکثیر شوند و محیط این زیست برای پرورش شهید فراهم شود، می تواند به تصدیق دعا هایی که می خوانیم بینجامد. به ویژه دعاهایی که برای فرج حضرت مهدی(عج) می خوانیم و حضرتش را به تعجیل در فرج دعوت می کنیم اما این که کارت دعوت هایی را که حرف به حرف بر زبان می آوریم چقدر آمادگی پشت آن است، نه از کلمات که از روی اعمال ما می نویسند. کسی که حضرت مصلح را به حضور می خواند، خود هم باید به صلاح، خویش را آراسته باشد و توان برخاستن به اصلاح را در خود، محقق کرده باشد. درست مثل مهمانی که دعوت می کنیم و باید مطابق شان و شوکت و علاقه او سفره و حتی خانه را بیاراییم. به باور این قلم، شهدا، حق مطلب را ادا می کردند در دعایی که می خواندند. آنان دعا را در جهاد به عمل ارتقا می دادند و شهادت، گواه این صداقت است. باری، "روز شهید"، می تواند هم یادآور عهد ما با مولایمان باشد و هم با توسعه معرفتی ما به یوم اللهی ارتقا یابد که جهان را از تاریکی به سمت روشنی ببرد. آن چه ما در فصل انقلاب و دفاع مقدس به فهم آن رسیدیم، شرابه ای از همین حقیقت روشن بود که به ظهور نایب امام زمان(عج) انجامید آن هم بعد از این که سربازان، از اصلاب و گهواره ها قد کشیدند. قطعا با تکثیر و به اخلاص رسیدن نسل آن سربازان، حروف دعا و کلمات زیارتنامه ها، کنار هم قرار خواهد گرفت تا زمان به سعد ترین روز خود و جهان به حق مسلم خویش برسد. چنین هم خواهد شد اگر ما به سلوک شهیدان برخیزیم . اگر به اصلاح خود در استانداردهای شهیدان همت کنیم. بیاییم و روز شهید را آغازی نو بشماریم برای نو شدن در این ساحت مقدس...


خراسان رضوی / شماره : 4091 / پنج شنبه ۲۳ اسفند-۱۳۹۷ / صفحه 7 / پلاک سرخ

http://khorasanrazavi.khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/211406

http://khorasanrazavi.khorasannews.com/?nid=20061&pid=7&type=0

http://khorasanrazavi.khorasannews.com/Newspaper/PagePDF/31799


/ 0 نظر / 23 بازدید