مهسا دختر ايران

سلام! مهسا اسم دخترکی است که در دبستان شهيد سفيدی مشهد درس می خواند .کلاس اول ! او حتی يک نمره غير بيست ندارد . همه او را دوست دارند چنانکه او همه را ! او به بچه ها کمک می کند در درس اما......... پدرش وقتی برای گرفتن کارنامه اش امد می گفت اينقد نگوييد پول به خدا ندارم وپيش مهسا خجالت می کشم ........... تازه پولی هم نمی گيرند مدرسه دولتی است اما همان دوسه هزارتومان راهم ....... دلم سوخت برای پدر مهسا برای مهسا نابغه ای که می ترسم در دريای فقر گم شود .............. ديروز يک زن خسته و گريان به من زنگ زد و می گفت دو روز ديگر ما را از خانه بيرون می کنند دنبال يک خير مرد می گشت که زندگی او و شوی و دو فرزند جوانش را نجات دهد آنهم با ۲۸۰ هزارتومان ! البته او را به چند جا معرفی کردم اما... چرا در جامعه چنين درد هايی بايد باشد؟

/ 0 نظر / 120 بازدید