از پشت میز تا سنگر و خاکریز

  سلامی دوباره به شهدای دانش آموز

از روی نیمکت

تا توی سنگر

از پشت میز

تا پشت خاکریز

راه درازی است اگر نگاه کنی

و کوتاه است راه

اگر یا علی(ع) بگویی به غیرت

و برخیزی

دیگر هیچ کفشی اندازه پای تو نیست

«پوتین» باید

تا ببوسد پاهایت را

و هیچ جامه ای نیز

-جز جامه رزم-

بر قامتت راست نمی آید

تکان چفیه آویخته برگردن

در نوازش نسیم

تو را تا بهشت تکلیف برمی کشد

قلم در دستانت جای خود را به تفنگ می دهد

و تو از مدرسه

تا جبهه را بزرگ می شوی

نماد بزرگی یک ملت

و می ایستی به جهاد

جهاد در دفاع از یک مکتب

یک ملت

یک ملک

و یک تاریخ

جبهه هم کلاس درست می شود

و تو باز می آموزی

ایثار را

عشق را

تولارا

تبری را

اطاعت را

ولایت را

عزت را

و چه دانشگاه بزرگی است جبهه

که انسانیت می آموزد

در کلاس عاشورا

و تو این سعادت را داری

که شاگردی کنی رسول ا... را

و ولی ا... را

و در این کلاس تو سرفرازی

در شکوه شهادت

یا سعادت سلامت

فرقی نمی کند

مهم عمل به تکلیف بود

که در آن بیست گرفتی...

از نیمکت تا سنگر

از میز تا خاکریز

راه درازی است

مشتاقان سعادت اما

طی الارض می کنند

چنان که تو کردی

به نام حسین فهمیده

بهنام محمدی

پرویز اژدو

و هر نام دیگر...

 

 خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1391/08/07 شماره انتشار 18254 /صفحه اول و7/فرهنگی

/ 0 نظر / 94 بازدید