سوگواره غنچه ۳ ساله کربلا

 

سردارها، همیشه با شمشیر نمی جنگند، گاه یک سردار، بدون شمشیر نه یک نفر، یک لشکر، که یک حاکمیت و باور را خلع سلاح می کند، شکست می دهد، چنان که صدای این شکستن به گوش تاریخ برسد. سردارها، همیشه قامت کشیده و سینه ستبر ندارند، رزم جامه نمی پوشند، گاه یک کودک، یک کودک ۳ساله، جامه سرداری می پوشد و جان ها را و جهان را چنان به نور می کشد که زمین و زمان را چاره ای جز تمکین به نور و روشنی نمی ماند، حتی اگر در کاخ سبز شام، پلید کرداری چون یزید بر تخت باشد. سردارها، همیشه فریاد نمی زنند، سخن نمی گویند، فرمان نمی رانند، گاه یک دختر ۳ساله، با اشک هایش، با هق هق گریه اش کار هزار سخنران و کتاب را می کند، چنان که رقیه(س) دختر ۳ساله اما عاشورایی حسین(ع) کرد و بر باطل یزیدی، مهر «باطل شد» زد و ... و امروز، کودکان عاشورایی شهر امام رضا(ع) در مناطق مشخص شکوه بیداری را به تماشا گذاشتند، آمدند، تا بگویند، رقیه(س) تنها نیست. بگویند، به هر نام، همه ما رقیه ایم. آمدند، بگویند، سردار بی شمشیر، همیشه پیروز است و ما گواهان این پیروزی هستیم....

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1393/09/08 شماره انتشار 18845/صفحه5/فرهنگی

/ 0 نظر / 98 بازدید