زیباتر زندگی کنیم

 

چه طور است که دکور خانه ات را با زیباترین وسایلی که می توانی تهیه کنی، می چینی، چگونه است که می کوشی تا زیبایی این وسایل و چیدمان در چشم ها بنشیند، چگونه است که برای انتخاب یک پرده، هزار کاتالوگ را نگاه می کنی، برای تجهیز آشپزخانه با ۱۰۰ نفر مشورت می کنی و دوصد طرح را به دقت می نگری تا یکی را انتخاب کنی و چگونه است که ... این ها همه خوب است. دقت شما هم قابل تحسین است، اما یک نکته، همان طور که برای زیباسازی محیط فیزیکی خانه تلاش می کنید باید برای زیباسازی محیط معنوی خانه هم بکوشیم، برای بهسازی محیط زیست جمعی نیز هم. یعنی همان قدر که برای خرید یک کالا دقت داریم و برای آن وقت می گذاریم و کلی چک و چانه می زنیم، برای روابط اجتماعی، برای انتخاب دوست، برای تحقق وعده ها، برای بهسازی رفتارها هم باید چنین کنیم. ما که توقع داریم وقتی کالایی را می خریم، طبق کارکردی که برایش تعریف شده است از آن خدمات بگیریم و دستگاه «حق» ندارد خدمات تعریف شده اش را انجام ندهد و اگر با این مسئله مواجه شویم بلافاصله به فروشنده و نمایندگی کالا مراجعه می کنیم باید یادمان باشد «خود» ما هم «حق» نداریم وعده ای را که می دهیم ناگفته پنداریم و پیمانی را که می بندیم، شکسته انگاریم. فکر نمی کنیم وقتی به خاطر عیب دستگاه به سازنده و فروشنده آن مراجعه و شکایت می کنیم، مردم هم حق دارند وقتی ما به پیمان خویش عمل نمی کنیم، قول خویش را زیر پا می گذاریم و ... از ما به درگاه خداوند شکایت کنند؟

باور کنید و باور کنیم همان طور که چینش دقیق وسایل و کارکرد دقیق آن، زیبا و آرامش بخش است، وفای به عهد و پیمان نیز رفتارها را زیباتر می کند تا جایی که «وفای به عهد و پیمان» را از شاخصه های اصلی اهل ایمان برشمرده اند. حتی فرموده اند، برای شناخت اهل ایمان، به طول رکوع و سجود آدم ها نباید توجه کرد، بلکه وفای به عهدشان را باید سنجید و اندازه ایمانشان را از آن فهمید. در حوزه اجتماعی، نیز اگر وفای به پیمان نباشد و اگر قول ها پشتوانه عملی نداشته باشد، سنگ ها از روی هم خواهد غلتید و همه چیز از هم خواهد گسست و روزگار، به شب دیجور خواهد رسید که هیچ کس نخواهد توانست کار خود را به سامان برساند. حرف آخر این که؛ یادمان باشد همان گونه که ما از بد قولی دیگران رنج می کشیم.همان قدر که انتظار برای تحقق وعده های دیگران سخت است، بدقولی ما هم دیگران را رنج می دهد و انتظار برای انجام کار توسط ما هم برای دیگران تلخ است. پس با مردم همان گونه رفتار کنیم که می خواهیم با ما رفتار شود. نظم و برنامه و عمل به پیمان را همان قدر در زندگی رعایت کنیم که می خواهیم در برنامه دیگران لحاظ شود و...

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1391/08/24 شماره انتشار 18268 /صفحه۶/جامعه

/ 0 نظر / 101 بازدید