حب الرضا یجمعنا

اربعینِ عراق و حماسه ای که با حضور و میزبانی از زائران سید الشهدا(ع) شکل می گیرد هر روز دامن گستری افزون تری می یابد. این همایش چندین میلیونی که امسال با شعار "الحسین یجمعنا" شکل گرفت، تجربه موفقی است که باید مورد توجه و بومی سازی رفتاری قرار گیرد چه ما مشهدی ها ، 8 روز بعد از اربعین، میزبان زائرانی هستیم که از اقصای عالم خود را به مشهد می رسانند و گویی آن شعار محوری در "الرضا یجمعنا" تجلیی تازه می یابد. این امر اقتضا می کند تا ایرانی ها و به ویژه خانه زادان امام هشتم هم رسم میزبانی را به بهترین وجه به انجام رسانند. تقویم می گوید نوبت عراقی ها گذشت، مشهدی ها آماده میزبانی شوند.

اخبار مشهد / یادداشت نخبگانی / 6 آبان 1398


/ 0 نظر / 49 بازدید