کودک ۳ساله در آتش و چند نکته

 

قبل از آن که روزنامه را بازکنم، این پیامک را دریافت کردم که «آقاجان در صفحه حوادث امروز، (پنج‌شنبه ۱۶مهرماه) نوشته بود، بچه ۳ساله ای زنده زنده به علت بسته شدن پاهایش در خانه توسط مادرش در آتش سوخت دلم آتش گرفت! قانون با این زن چه می کند» سریع رفتم سراغ صفحه ۱۳ و خبر آن با تیتر «گره کور طناب کودک ۳ساله را در آتش سوزاند.» را خواندم، من هم مثل آن «شهروند مسئول» که پیامک زده بود، دلم آتش گرفت. فکر می کنم دل هایی که پنج شنبه با خواندن این خبر آتش گرفت با توجه به مهربانی و نوع دوستی مردم ما زیاد بودند. پنج شنبه خیلی دل ها توفانی و چشم ها بارانی بود. حق هم همین بود. من اما، قبل از آن که مثل آن شهروند و دیگران بپرسم قانون چه خواهد کرد می خواهم به یک نکته اشاره کنم که به نظرم مهم تر از برخورد قانون خواهد بود چه اگر قا نون برای متخلف اجرا شود، اما تخلف بماند، کار چاره نمی شود که اگر می شد تا حالا نه خلافی اتفاق می افتاد و نه جرمی تا مجرمی و متخلفی باشد در برابر قانون. پس اول باید تخلف ها فهرست و بازشکافی شود و دوم این که، وقتی ۳کودک در خانواده ای متولد می شوند که بزرگ ترین آنان ۳ساله است، مشخص می شود این خانواده، از برنامه «مهارت زندگی» بی بهره است. وقتی مسئولیت بچه ۲ساله و ۶ماهه بنابر آن چه خبرنگار ما می گفت به عهده کودک ۳ساله گذاشته می شده است درمی یابیم، جای «مهارت شناخت» هم در این خانه و خانواده خالی است و باز وقتی درخبر می خوانیم، پاهای بچه ها به پایه میز بسته شده است و باز از زبان همسایه ها می خوانیم که این کار هر روز بوده است، به فقدان یک مهارت دیگر در این زندگی می رسیم؛ نبود «مهارت آموزش و تربیت»! و نتیجه این می شود که شد... باید این نکات ریز اما کلیدی واشکافی شود تا فرداروز باز شاهد این قبیل خبرها نباشیم و هر دختر یا پسری قبل از ازدواج از مهارت های زندگی برخوردار شود تا زندگی کند و از لحظه، لحظه عمر خود لذت ببرد نه این که زندگی به عرصه جنگ بدل شود که از هر طرف که آسیب ببینند، جامعه آسیب می بیند. از اجرای قانون هم در شدیدترین وجه، جز تشفی خاطر چه کاری ساخته است وقتی کودکی سوخت و دل خیلی ها آتش گرفت، قانون چه می تواند بکند، ما باید به سمتی برویم که دیگر پای کودکی بسته نشود و مادری با ۳فرزند خردسال، این پای بستن را هر روز تکرار نکند. باید کاری کنیم که پدر و مادر کودک ها، پدری و مادری کنند برای فرزندان خود تا این حادثه و امثال آن تکرار نشود البته این که قانون، دقیق و سخت گیرانه در این باره باید اجرا شود حرف حقی است که قطعا به انجام خواهد رسید و عدالت اجرا خواهد شد. اما کاش مهربانی و تدبیر و مهارت زندگی را با محبت و عدالت شکل می داد که نیاز به اجرای عدالت قضایی نباشد!
صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17385 ، تاریخ انتشار 880718
 
/ 0 نظر / 105 بازدید