طرح ها در شان دولت باشد

در خراسان رضوي 2 و در خراسان جنوبي 4 نفر موفق به دريافت تسهيلات وام 10 ميليون توماني مسكن شدند! اين دو خبر در تاريخ 20 آبان ماه جاري با تيتر «وام 10 ميليون توماني مسكن در استان، متقاضيان 2600 نفر، وام گيرندگان 2 نفر« به نقل از رئيس سازمان مسكن و شهرسازي خراسان رضوي در ويژه نامه »خراسان رضوي« روزنامه خراسان و در تاريخ 16 آبان ماه جاري با تيتر »فقط 4 نفر در خراسان جنوبي موفق به دريافت وام 10 ميليون توماني مسكن شدند، به نقل از مدير شعب بانك مسكن در خراسان جنوبي در صفحه ايران اعلام شده بود! اين آمار، حتي اگر به آمار ساير استان ها، هم نخواهيم توجه كنيم، خود گوياي يك واقعيت تلخ است. واقعيتي به نام بزرگ نمايي برخي طرح ها، حال آن كه پايان ماجرا، فقط يك ظرف خالي مي ماند تا ضرب المثل قديمي معنا پيدا كند كه گاه، كوه، موش مي زايد! اين را مي خواهم بگويم اما وقتي مي بينيم زماني كه فقط در تلويزيون براي تبليغ اين طرح صرف شده است چه زمان زيادي است و اگر بر اساس هر ثانيه تبليغ به فلان قيمت آگهي ها نگاه كنيم در خواهيم يافت كه چه هزينه بالايي براي چه فايده اندكي پرداخته ايم! گاهي فكر مي كنم اگر به جاي طرح هايي از اين دست، خود تلويزيون اندكي از وقتي كه به تبليغ اين طرح ها اختصاص مي دهد، به تبليغ ماكاروني و چيپس و لپ لپ اختصاص مي داد بخشي از درآمد آن را به مردم مي داد، تعداد بسيار زيادتري مي توانستند تسهيلات 10 ميليون توماني دريافت كنند! آن وقت ديگر مردم ساير وعده هاي دولت و طرح هاي موفق را به چوب ناكارآمدي اين طرح نمي راندند! نمي دانم چرا، ولي اين ماجرا مرا ياد ماجرايي مي اندازد كه سال ها پيش در شهري، گروهي براي بازگرداندن طلب هايي با هواپيما آمدند و در هتل مسكن گزيدند و در رستوران غذا ميل كردند و در آخر آنچه تعديه كردند، چيزي در حد »كاه« بود، حال آن كه هزينه همين گروه، چيزي از »كوه«، كم نداشت! آن ماجرا مثل آب ها سال ها گذشت، اين طرح ها و اين سال ها هم مي گذرد، اما بياييد كاري بكنيم تا امروز كه عزم بر حل مشكلات به طور جدي به چشم مي خورد و دولت، صادقانه مي خواهد خدمت كند و منت هم نگذارد واقعا كاري در خور اين نيت انجام شود تا آيندگان به امروز به ديده تكريم بنگرند و كلام سراسر دغدغه رهبر معظم انقلاب كه دولت را به رفع دغدغه هاي مردم و همه را به ياري دولت فراخوانده اند، به زيبايي اجابت شود. به هر حال ما همه سرنشين يك اتوبوس هستيم و براي رسيدن به مقصد مشترك همه بايد از همه توانمان استفاده كنيم و طرحي هم اگر در مي اندازيم، به بزرگي ايران و اراده و خواست همگان باشد و با نتيجه اي فراگير تا افراد بيشتري از آن بهره مند شوند!(ص-۶)

/ 0 نظر / 101 بازدید