دخترم فاطمه

سوگوارم.فاطمه دخترک چهار روزه من زمین را تاب نیاورد و با همه معصومیتش به آسمان رفت. از این پس هر وقت به آسمان نگاه کنم به یاد او خواهم بود....وخوشحالم که هر وقت مردم یک نفر چشم به راه دارم.دخترکم به استقبالم خواهد آمد.آخر دختر ها پدر شان را خیلی دوست دارند!

/ 0 نظر / 102 بازدید