سرباز باید فقط دغدغه سربازی داشته باشد

 

سرباز باید با همه وجود، چشم شود و جلو را ببیند و هیچ چیز نباید او را و نگاه او را متوجه سویی دیگر بکند. سرباز هیچ دغدغه ای نباید داشته باشد جز سربازی و حراست از سرحدات میهن اسلامی، و این نیازمند آن است که مسئولان تا حد امکان بکوشند دغدغه های نظامیان اعم از ارتش و سپاه و نیروی انتظامی را چنان برطرف کنند که «انجام وظیفه»، هم دغدغه و هم اولویت نخست آنان باشد، نه این که تامین معاش و تهیه مایحتاج موردنیاز یک خانواده متوسط برایشان به دغدغه تبدیل شود، نه این که نگاهشان به فردا، آن گونه که باید مطمئن نباشد، نه، این نمی شود که سربازی هزار دغدغه داشته باشد و آن گونه که شایسته است ماموریت خود را به انجام رساند حتی اگر به مدرن ترین جنگ افزارها تجهیز شود. چه مهمتر از سلاح و جنگ افزار، رزمنده ای است که باید از آن برای دفاع بهره گیرد واین مسئله آنقدر اهمیت دارد که به ضرب المثل تبدیل شده است که «وقتی پرسید تفنگش چیست؟ عاقلی گفت: ببین دست کیست؟ و این مهم تر است «آری این بسیار مهم تر است، چه بهترین سلاح در دست فردی که بهترین نیست، نه تنها بهترین کارایی را ندارد بلکه گاه به ضد خود هم تبدیل می شود این درست که نظامیان ما همواره از ایمانی قوی و از قدرتی نشأت گرفته از ایمان برخوردار بوده اند و هستند و به مدد این نیرو، ناممکن های بسیاری را ممکن کرده اند، اما واقعیت این است که با وجود روحیه بالا و مستظهر به معنویت، ما انسان هستیم، نیازهای خاص خود را داریم و این باید در حساب آید و برای رفع آن برنامه ریزی شود تا ارتشی ما، فقط سربازی کند، پاسدار ما جز به حراست از مرز و بوم میهن و دستاوردهای انقلاب دغدغه ای نداشته باشد. البته و هزار البته فرزندان غیرتمند نظامی ایران اسلامی، هرگز عشق سربازی را با مادیات، تراز و سابقه پرافتخار رزم خود را سنگ ترازو نمی کنند و حاضرند با کمترین امکانات بیشترین کار را انجام دهند، این نگاه آنان است، اما ما هم در برابر آنان مسئولیم، هم مسئولان که باید زمینه ساز «سربازی» کردن آنان باشند و هم ما مردم که باید قدردان سربازی آنان باشیم. و باید بر صدر بنشانیم، دلاورانی راکه سرفرازی ملک و ملت رهین از جان گذشتگی آنان است.

مطمئن باشیم، تکریم ارتشیان، حرمت گذاشتن به همه نظامیان و حتی ترمیم حقوقشان نیز خود بسترسازی برای بهترسربازی کردن است برای قشری که هیچگاه افزون طلب نبوده اند و باورشان این است «اگر سر به سر تن به دشمن دهیم/ از آن به که کشور به دشمن دهیم»، این را هم نه در سخن که در عمل ثابت کردند در عاشورای هشت ساله دفاع مقدس وقتی با کمترین امکانات و تجهیزات نه چندان مدرن، ارتش عراق و یارانش که مجهز به مدرن ترین جنگ افزارهای شرق و غرب بودند را در هم کوبیدند و به جان سرفرازی ایران را در دل ها تضمین کردند، تا جایی که از رهبر معظم انقلاب، عنوان «شجره طیبه» گرفتند. آری، نیروهای مسلح ما ارتش شجره طیبه اند، ارتش کلمه حق است و توجه ویژه به ارتش هم اعتلای این کلمه طیبه خواهد بود، لذا در کنار مدرن سازی تجهیزات و حتی بیشتر از آن باید برای بهینه سازی نیروی انسانی کوشید تا جایی که باهوش ترین و کارآمدترین افراد به سمت نیروهای مسلح اقبال نشان دهند و عضویت در نیروهای مسلح ایران که حضور در لشکر خداست چنان در چشم ها و دل ها عزیز باشد که نخبه ترین جوانان کشور برای سربازی ، تمام قد برخیزند. قطعا ارتش و سپاهی تشکیل شده از توانمندترین فرزندان ایران اسلامی، برای دفاع از کشور نیز تواناتر خواهد بود.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید