باز هم فوق العادگی ماجراها

سیاه و سفید(١٨١)

فوق العادگی مسائل نباید فراموش شود، چون آن وقت مسائل عادی و ساده خواهد شد و برای حل آن کمتر تلاش خواهد شد. این را شهروندی در تماس با نگارنده می گفت که معتقد بود در مسائل اجتماعی که جنبه عمومی پیدا می کند و با افکار عمومی گره می خورد باید همواره نگاه فوق العاده داشت! او ماجرای خبرهای سیاه و پرونده های سیاه را مثال می زد و معتقد بود اگر این پرونده ها برای دست اندرکارانش از فوق العادگی بیفتد، جامعه متناسب با اضطرابی که تحمل کرده است، پاسخی دریافت نخواهد کرد و این خود به یک مسئله تبدیل خواهد شد. او مثال می زد برای کسی که آتش به خانه اش افتاده است، همه چیز فوق العاده است و انتظار دارد آتش نشانی هم احساس فوق العادگی داشته باشد، هر چند شاید برای  آتش نشانی - مثلا- به دلیل حوادث بزرگ تر که تجربه می کنند، آتش گرفتن یک خانه از اولویت نخست برخوردار نباشد، و یا مثلا بیماری یک فرد برای او و خانواده اش مهم ترین مسئله است، اما برای کادر درمانی که روزانه صدها بیمار بدحال تر دارند، بیماری او یک حادثه عادی است، در حالی که نباید چنین باشد، بلکه در ماجرای حادثه، بیماری، جرایم و ... همواره فوق العادگی موضوع باید در نظر باشد مخصوصا از سوی نیروهایی که وظیفه برخورد را با موضوع دارند. این شهروند افزود: این که مردم احساس فوق العادگی را در عمل ماموران ببینند، خود به خود به حل ماجرا کمک خواهد کرد. مردم اگر فوق العادگی برخورد را با جرایم در ماموران ببینند، احساس امنیت بیشتری خواهند داشت. فوق العادگی را در کادر درمانی ببینند، احساس آرامش خواهند کرد، فوق العادگی را در عمل آتش  نشانی ببینند امیدوارتر خواهند شد و جامعه را برای زندگی بهتر مناسب تر خواهند دید و خود هم در حوزه کاری خود مصمم تر از پیش عمل خواهند کرد. یک شهروند دیگر هم معتقد بود نباید حتما حادثه برای خویشاوند درجه یک ما اتفاق بیفتد تا احساس فوق العادگی کنیم، یادمان باشد، همه آحاد مردم، برادر و خواهر ایمانی ما هستند و هم وطن ما. پس دایره خویشاوندی را باید چنان فراخ گرفت که همه شهروندان را در بر گیرد. حتی بالاتر از این؛ ما با این سخن سعدی که بر گرفته از آموزه های دینی و روح مهربان ملی است بزرگ شده ایم

که بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک پیکرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار ...

پس اگر امروز، کودک همسایه قربانی خشونت یک جنایتکار شد و یا خانه شهروندی آتش گرفت و یا فلان فرد، به بیماری دچار شد، همه باید او را چون خویش بپنداریم و به یاری بشتابیم. با چنین همگرایی و «همه خویش پنداری» است که جامعه به فردای روشن می رسد و آحاد جامعه هم جان روشن خواهند داشت ...

- سیاه و سفید با شماره پیامک ۲۰۰۰۹۹۹ و تلفن ۷۶17۰۰۰ آماده دریافت نظرات شماست.

خراسان - مورخ شنبه 1389/02/18 شماره انتشار 17544/صفحه۹/اجتماعی
/ 0 نظر / 3 بازدید