... بوی کربلا می گیرد اربعین گلستان

 

انگار به چله نشست

قطره قطره خون هر شهید

از عاشورا

تا اربعین

و قطره، قطره، دریا شد

برای بارانی که پس از این

از آسمان معرفت باید ببارد

 و برای زمین

که پاکی را

به  آرزو نشسته

و به دعا برخاسته

از خدا می خواهد...

و اجابت شد

اربعین شاهد است

آن روز

در اولین اربعین

جابر

زائر شد

کربلا را

به اشک

به عشق

و به غسل زیارت

که طعم تشنگی فرات را داشت

و از آن روز

همه روزها

همه زیارت ها

عطر اربعین دارد

چه آنانی که

که در کربلا

لبیک یا حسین می گویند

و چه آنانی که

به ایمان

ناب ترین لحظات خود را کلمه می کنند به

«یا لیتنا کنا مَعَکُم

فنفوز فوزاً عظیما»

وفوز است

عظیم است

آری مردمان این حوالی

لبیک یا حسین می گویند

و گوش اگر باشد

خواهد شنید سوگواری درختان را

که به ناله، ماتم نشین چله عشقند

و چشمی اگر باشد

اشک آب را خواهد دید

بر تشنگی اهل بیت

بر عطش فرات که

در حسرت جان عباس می سوزد

و گلستان

این دیار سبز

با مردمانش

عطر کربلا می گیرد

حتی اگر زمین

فاصله را به هزار کیلومتر بشمارد

گلستان عطر کربلا می گیرد در اربعین...

 گلستان - مورخ چهارشنبه 1393/09/19 شماره انتشار 18855 /صفحه4/جامعه

 
/ 0 نظر / 86 بازدید