برای غربت فاطمه (س) می‌گریم یا رسول ا...

 

نگاه شما به قبله است 

 و نگاه من به شما 

 که راه قبله را نشانمان دادید 

 نگاه شما به آسمان است 

 و نگاه من به شما که 

 درهای آسمان را به روی ما گشودید 

 شما منتظر فرشته مرگید 

 و من همه خویش را می گریم 

 هیچ جامه ای 

 نمی تواند داغ یتیمی مرا نشان دهد 

 هیچ شاعری نمی تواند 

 ماتم را 

 بسراید 

 آخر می دانم 

 پیکر شما بر زمین 

 دیگران به تقسیم زمان خواهند پرداخت 

 می دانم از این کوچه که بروید 

 آتش به در خانه خواهد آمد 

 چقدر بی حافظه اند این مردم 

 از غدیر تا امروز راه درازی نیست 

 از سفارش شما برای فاطمه(س) 

 تا امروز نیز هم 

 اما از یاد برده اند همه چیز را 

 متاسفم آقای من 

 در کوچه ای که شما 

 - به احترام و مهر- 

 گام می نهادید 

 آتش خواهند ریخت 

 و فاطمه(س) 

 و علی(ع)... 

 و همه تاریخ 

 و همه انسانیت 

 چه ها که نخواهند کشید 

 بگذار بگریم آقای من 

 ابر باران زا 

 چشمانم را به باران می کشاند 

 من دیری است بر غربت شما 

 و غربت فاطمه(س) و علی(ع) گریسته ام 

 من وجدان تاریخم 

 دیدم بعد از آنکه پیکر شما را بردند 

 با شمشیر آخته برگشتند 

 دیدم همه چیز را 

 و سال های بعد 

 دیدم 

 حسن را- علیه السلام- 

 و لب هایی را 

 که عطر بوسه شما از آن تراواست 

 اما به روزه سکوت رفته بود 

 - غریبانه- 

 و باطل بود 

 که جامه حق می پوشید 

 و حق را باطل می خواند 

 ... و عطش بود 

 و لب های خشکیده مجتبی(ع) 

 و کوزه ای 

 که از زهر پر شده بود-گویی زهرش را 

 همان روز رحلت شما 

 در سبو کرده بودند- 

 نه

 شاید از کینه غدیر

 نه، پیشتر 

 - حتی پیشتر از بدر- 

 وقتی شما حشمت جاهلیت را 

 شکستید 

 و علی-علیه السلام- 

 بر شانه شما 

 خاطره ابراهیم را زنده کرد 

 به بت شکستن 

 آن ها انتقام 

 لات و عزی و هبل می گرفتند 

 از لبان شیرین حسن 

 که حلاوت بوسه شما از آن جاری بود 

 گریستم آن روز 

 اما گویا 

 باران اصلی در راه بود 

 وقتی شمشیر شکسته های 

 بدر و احد و خندق و خیبر 

 به هم گره خورده بودند 

 تا در کربلا 

 به فصل عاشورا 

 تورا 

 - هفتاد و دوبار- 

 به تیغ کشند 

 یا رسول ا... 

 که قرآن خواندن بر سر نی 

 عجب شکوهی دارد...

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1390/11/01 شماره انتشار 18036 /صفحه۷/فرهنگی+اول جنوبی و شمالی
/ 0 نظر / 3 بازدید