... و این جا چراغی روشن است

بسیج هست، بسیجی هست

این جا چراغی روشن است

به نام بسیج

به روشنایی بسیج

به زلال نگاه مردی و زنی که

ایثار را

جهاد را

آیات جهاد را معناست

این جا چراغی روشن است

به نورا...

که نه با فوت

یا فن

که به توفان

و حتی «پروژه  هارپ» هم

خاموش نمی شود

این جا چراغی روشن است

به شرح آیه قرآن

یریدون لیطفئوانورالله بافواههم

والله منهم نور

ولوکره الکافرون...

و این حقیقت است

و زلال واقعیت

که بسیج می ماند

جاودانه

و سوخت این چراغ

نه از چاه های نفت

که از قتلگاه کربلا تامین می شود

و از ثارا...

و همه خون های پاکی که

رو به کربلا می رود

و جان های تابناکی که

کل یوم عاشورا

و کل ارض کربلا را باور دارند

این جا چراغی روشن است

که هرگز خاموش نمی شود

این جا جان هایی زلال جاری است

که هرگز از جریان نمی افتد

و این زلال

می رود

تا هر جا بی تشنه است

و چشمی به انتظار...

آری بسیج هست

بسیجی هست

و این جا چراغی روشن است...

  خراسان رضوی - مورخ شنبه 1392/09/02 شماره انتشار 18557 /صفحه۵/فرهنگی

/ 0 نظر / 90 بازدید