مرزبان حیثیت خود و جامعه باشیم

آدمی که نتواند امانت گران قدر خود را حفظ کند، نمی تواند توقع داشته باشد که دیگران امین وثیق او باشند و آن چه را که او خود نسبت به حفظ آن غیرت و هوشمندی و تدبیر نمی ورزد، برایش لاک و مهر شده حفظ کنند.

اول امین هر کس خود اوست. به ویژه اگر این امانت، گفتار باشد و از جنس کلمه، کلماتی که می توانند زندگی ساز یا عاقبت سوز باشند، کلماتی که می توانند خشت های طلایی بر بنای رفیع زندگی باشند. مراقبت از این خشت های طلا، تلاش صد چندان را می طلبد و باید به آن چون «کلید» نگاه کرد. کلید تا وقتی در دست آدمی است می تواند درها را به بهشت بگشاید و یا بر روی جهنم ببندد. اما وقتی کلید در دست آدمی نباشد، شاید به دست کسی بیفتد که در جهنم را به روی انسان بگشاید،اگر به پرونده های قضایی هم نگاهی داشته باشیم در خواهیم یافت بخش اعظم آن به خاطر از دست رفتن کلید شکل گرفته است و به دلیل باز شدن راز میان آدم ها، از بی موالاتی در گفتار، حال آن که اگر مراقب گفتن ها و گفت ها و گوی ها باشیم خیلی از مسائل شکل نمی گیرد.

این کلام روشن امام علی(ع) است که «اسرار خود را به دیگری مگوی» زیرا سینه ای که در حفظ راز خود به ستوه آید، نباید از حوصله بیگانگان انتظار امانت داشته باشد. شاید یکی از معانی شرح صدر مومنانه در کلام مولا را نیز باید صبوری بر اسرار خویش دانست و در رفتار و گفتار توجه افزون کرد که حرف های نگفتنی را پیش خویش نگه داریم تا مبادا در رهگذار زبان این و آن باعث پرده دری از حیثیت و شخصیت خود ما شود. این البته یک مسئله فردی نیست، می توان آن را به اسرار سازمانی هم تعمیم داد. چه سازمان، نهاد و تشکیلاتی موفق تر است که کارمندان امین تر و رازدارتر داشته باشد. در سطح وسیع تر، کشور نیز اگر ما نسبت به اسرار ملی خویش غیرت داشته باشیم، تلاش های جاسوسی بیگانگان کمتر به نتیجه خواهد رسید. پس درس امام علی(ع) باید سرمشق زندگی فردی، اجتماعی و ملی ما باشد تا بتوانیم درهای مشکلات را بر خویش بسته نگه داریم و درهای موفقیت را بگشاییم، چه امام علی(ع) به تاکید می فرمایند: «آن که راز خود را پنهان می کند، کلید موفقیت را در دست دارد» این کلید را با رازداری همواره در اختیار داشته باشیم و نسبت به گفت ها و گوی ها و شنیده ها درباره دیگران نیز این درس را از مولای حکیم مان بیاموزیم که «تا تو سخن نگفته ای، اختیار آن را در دست داری ولی وقتی که گفتی، تو در اختیار آن هستی» پس با تقوای نگفتن و نگفتن و نگفتن، مرزهای شخصیتی خود، جامعه و کشور را حفظ کنیم...

خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1391/06/06 شماره انتشار 18202 /صفحه۶/جامعه

/ 0 نظر / 148 بازدید