روضه بخوان می خواهم گریه کنم

در سال حج های ناتمام

و سعی های بی صفا

- شصت و یکمین سال هجرت -

زمزم

در حسرت فرات سوخت

و فرات در حسرت لب های تشنه

و منا

در حسرت رفعت گودی قتلگاه

... و حج کامل شد و تمام

وقتی

پس از ۷۲ ماه و ستاره

خورشید

به خون تپید

و ذبیح ا... بزرگ خلقت

با شهادت معلم روزگار شد

و از آن روز

آن روز سرخ

انسان را

جامه ای سیاه به یادگار مانده است

و چشمانی اشکبار

در عزای سیدالشهدا

و دست هایی که

زمین و آسمان را گره می زند

به گاه سینه زنی

پس نوحه خوان

نوحه بخوان

می خواهم سینه بزنم...

خراسان - مورخ چهارشنبه 1391/09/01 شماره انتشار 18274 /صفحه اول
/ 0 نظر / 92 بازدید