مسن می شویم اما بزرگ نه!


روز به روز که از عمر ما می گذرد، مسن تر می شویم، موی سفید می کنیم اما بزرگ نمی شویم بعضی هامان، خیلی هنر کنیم کاریکاتوری بزرگ می شویم حال آن که هر روز که بر ما می گذرد، باید بهتر از دیروز شویم و بزرگ تر هم. این سنت مومنان است والا اگر دو روز آدم همسان باشد، مغبون خواهیم بود و اگر -خدای نکرده- بدتر از دیروز باشیم، «ملعون» خواهیم شد. خب حالا بیاییم و بررسی کنیم روزگار ما چون است و کردار ما چگونه. این شرط عقل است وقتی یک پروژه معمولی را بارها مطالعه، بازخوانی و تحلیل می کنیم، زندگی خود را هم بررسی، تجزیه و تحلیل کنیم، خیلی دقیق تر. به «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» عمل کنیم که آموزه ای دینی است. حساب کنیم، نقد کنیم و راه بزرگ شدن را، بزرگ شدن  هارمونیک و فراگیر را هدف قرار دهیم تا به ازای هر روزی که پشت سر می گذاریم، سرفرازتر شویم و بزرگ تر نیز هم. این را به عنوان هدف بزرگ در نظر گیریم و برای رسیدن به آن هدف گذاری و برنامه ریزی کنیم، تا از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسیم. وضعیت موجودی که گاه شاهدیم عمر از ٧٠ فزون می کنیم اما صبر ما، هوشیاری ما، عقلانیت ما، در همان کودکی مانده است اما صداقت ها، گذشت ها، دل نبستن به دنیا و زیبایی های زندگی کودکانه از میان رفته است و دروغ گویی و رندبازی، کینه ها و حقد ها، حسدها و دنیاطلبی ها و زشتی ها جایش را گرفته است، یعنی با گذشت زمان مسن تر شده ایم اما خصال نیکوی ما قد نکشیده که قامت زشتی ها بلندتر شده است.«خاربن»کینه، دشمنی و... هر روز پرریشه تر و پرشاخ و برگ تر می شود و ما را تاب مقابله با آن نمی ماند اما صداقت که باید پهنه زندگی مان را فرا می گرفت شکیبایی که باید ما را از عصبانیت ها و تندخویی ها به در می برد، مهربانی که باید بر قهر، غلبه می کرد، دل مان که باید دریا می بود و کشتی های خشم را، ناوهای تندخویی را، نهنگ های تلخ زبانی را، کوسه های نیش و کنایه را، در خویش هضم می کرد چندان بزرگ نشده است. گاه، بعضی هامان که هنر می کنیم، مثلا در حوزه علم، ثروت، مقام و... بزرگ می شویم اما در حوزه اخلاق، مردم داری، کمک به هم نوع، حسن خلق، صبر و... نه کودک، که کوچک می مانیم والا کودک، اخلاق خوب دارد، اهل صداقت است، لب هایش به گل لبخند بهار می شود، دلش باغ شکوفه است. پس کوچک می مانیم و کودک نه. مسن می شویم حال آن که باید بزرگ شویم. بزرگ با بزرگ شدن زیبایی ها در پندار و گفتار و رفتارمان، با بزرگ شدن صداقت ها، صراحت ها، با تعمیق سلامت، با توسعه بردباری و شکیبایی، با وسعت یافتن حق گویی و حق خواهی، با قامت کشیدن شهامت و شجاعت و شهادت، با لذت بردن از زیبایی ها، با درست کار کردن و کارهای درست انجام دادن با صلاح مند کردن رفتارهای فردی و اجتماعی، با تلاش افزون تر برای ارتقای سلامت جامعه، با صواب مند کردن اعمال، با زیباتر دیدن جهان، با مهربان تر کردن جان و... با بزرگ شدن همه زیبایی ها و... پس بکوشیم بزرگ و باز هم بزرگ تر شویم.

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17187 ، تاریخ انتشار 871106

 

/ 0 نظر / 98 بازدید