پسر حيدر کجايي؟

صاحب ذوالفقار، اي تمام غيرت خداوندي کجايي؟ بيگانه زخممان مي‌زند و جاهلان به طعنه، زخم‌هاي دلمان را نمک سود، نشانمان مي‌دهند. پس کجايي اي درمان همه دردها، اي «اصل درمان» در «فصل حرمان»،
آقا ما را طاقت از دست بشد و صبر به «پايان»‌آمد پس کي آغاز مي‌شود آن جمعه مقدس و موعود» باور بفرماييد آقاي من ما خود داريم به پايان مي‌رسيم اگر راز باقي ماندن را و در آغاز بودن را نشانمان ندهي.
آقاي من، ظلم از «حد» بشد و گناهان بي«حد» بماند، پس کي عطش ذوالفقار را که از فرات هم فزون است، به آب ظهور پاسخ خواهي گفت: آقا، مي‌ترسيم دردهامان را فرياد کنيم. شايد «آخ»‌گفتن ما، لبخند را بر لبان دشمن بياورد، مي‌سوزيم و لب مي‌دوزيم اما از افق چشم نمي‌پوشيم تا آنگاه که فرمان تو را در رسد و ما را نيز تا آنوقت بگوييم «رزم گفته‌ها»‌را و «رزم‌ها»‌را...آقا به قامت رعنايتان قسم، قسم خورده‌ايم، حسرت يک آخ را هم بر دل دشمن بگذاريم و مي‌گذاريم هم، آنها از ما بيشتر مي‌ترسند تا ما از آنها و الا اگر نمي‌ترسيدند، دست به جنايت نمي‌زدند. آنهم چنين ناجوانمردانه، همه مي‌دانند جنايت وترور و بمب‌گذاري وتوهين و ... بارزترين نشانه‌هاي ترس است والا کدام «شجاع مرد»‌را سراغ مي‌توان گرفت که کسي را از پشت زخم زده باشد؟
آقا، آنها از ما مي‌ترسند، چون مي‌دانند، ياران شما را تواني است که راه خود را به تدبير بگشايند و مي‌گشايند هم بگذار آنها هرچه مي‌خواهند بکنند. تخريب حرم ائمه اولين‌بار نيست که ما را اشک بر چشم و ماتم در دل مي‌آورد.
پيشتر کربلاي حسين را هم ويران کردند و...اما آيا با همه شيطنت خود توانستند حسين و ايمان به حسين و عشق به او را هم از ميان ببرند؟ تاريخ جواب اين پرسش را خوب مي داند و همين محرم و همين روزها بهترين پاسخ است بهترين پاسخ، آقاي من، مي‌دانم که بزرگان شيطنت بچه هاي شر و شيطان را جز به لبخند پاسخ نمي‌دهند هرچند از سنگ آنها زخم بردارند. و شما هم خاندان بزرگي و کرم هستيد و اصلا کرم را و بزرگي را به شما معنا مي‌کنند و همه مي‌دانند، اگر پاسخ نمي‌گوييد از بزرگي شما است و الا دشمن حقيرتر از آن است که به پاسخ نياز داشته باشد،

*آقاي من، بي‌تابيم، بي‌طاقتيم و براي روز موعود لحظه‌ها را علوي مي‌شماريم و منتظريم ما را فرمان يا علي در رسد تا بگويم شرح ماجرا را. اما تا آن روز، در حماسه صبر و هوشياري، رهبر انقلاب و مراجع گرانقدر را همراهي مي‌کنيم تا کيد دشمن دگرباره با شکست مواجه شود.
آقاي من، خصم بدکردار، به خدعه مي‌خواهد بذرکينه بکارد تا در برآمدن اين گياه شوم، ما برادران همکيش پنجه در چهره هم‌کنيم و قتل ما را به شمشير خودمان تقدير کند مگذار که بتواند.

*اي امام موحدين و وحدت‌طلبان اي محور همگرايي و يکپارچگي به قيام و قعود و رکوع و سجودتان قسم، بازهم نماز وحدت خواهيم خواند، حتي اگر از ماذنه مسجد ضرار کافر ساخته رسانه‌هاي مدرن تفرقه را فرياد کنند،
*آقاي من، اي راز غيرت، اي اقتدار علي، اي «صاحب دعوة‌النبويه» به ناز نگاهتان قسم، بازچشم‌ها را در صبوري، وحدت و يکپارچگي امت اسلام، خيره خواهيم کرد و در کنار هم تيغ بر آناني برخواهيم کشيد که به مثله کردن باور مردم مي‌پردازند و هويت انساني و اسلامي را تاب نمي‌آورند
*آقاي من، اي پسر رعناي حيدر،‌اي ذخيره خدا، به ياريمان بشتاب که سخت تنهايم...

/ 0 نظر / 88 بازدید