کیسه های زباله

سیاه و سفید(١٠۵)

 


هر شب، کیسه های زباله را بیرون خانه می گذاریم، مبادا که بوی بد آن شامه مان را بیازارد و جسم مان را به بیماری مبتلا کند. اما غافلیم که زباله های عفونی و بیماری زایی را که برای جان مان کشنده است نه تنها بیرون نمی گذاریم که گاه به نام غیرت و مردانگی و تعصب، مثل گنجی قیمتی در صندوق خاطرات و گاوصندوق باورهامان نگه می داریم.

حال آن که اگر بودن زباله در خانه بیماری آور و غیربهداشتی و در تنافی با فرهنگ شهروندی باشد، نگه داشتن زباله های اخلاقی، منافی با فرهنگ انسانی و اسلامی و ایرانی است. اگر فرهنگ شهروندی اقتضا می کند سر ساعت زباله ها را بیرون بگذاریم تا رفتگران محترم ببرند، فرهنگ انسانی هم اقتضا می کند تا زباله های اخلاقی را همچون خشم و کینه و حسد و دروغ و غیبت و تهمت و... از خانه دل بیرون بریزیم. این زباله ها نیاز به رفتگر هم ندارد، فقط باید آن ها را بیرون ریخت. این زباله ها فقط ماندنش خطرآفرین و از خانه بیرون ریختنش بی ضررترین کار است همان طور که خانه تمیز زیباتر است، جان و دل تمیز هم زیباتر و پرشکوه تر است. با دل زیبا می شود چشم زیبا هم داشت و زیبا دید و زیبایی دیده را به جامعه هم منتقل کرد و به داشتن جامعه ای حسینی بیش از گذشته امید بست.

این فرموده امام حسین علیه السلام است که «چنان چه با گوش خود بشنوم که شخصی مرا دشنام می دهد، سپس معذرت خواهی او را بفهمم از او می پذیرم و گذشت می کنم، چون پدرم امیرالمومنین علی (علیه السلام) از جدم رسول خدا (صلی ا... علیه و آله و سلم) روایت کرد: کسی که پوزش و عذرخواهی دیگران را نپذیرد، بر حوض کوثر وارد نخواهد شد». خب این درس را در رفتار دیگر ائمه از جمله امام حسن مجتبی(ع) هم می بینیم و در رفتار دیگر معصومان نیز هم و این یعنی باید از این الگوها در زندگی استفاده کنیم. یادمان است که ائمه، اسوه زندگی اند، برای دوران حیات، نه این که به فرمایش آنان عمل نکرده و از آنان الگو نگرفته، فقط به شفاعت آنان امید داشته باشیم. هر کس می خواهد به حقیقت حسینی باشد، اهل عاشورا به حساب آید و فردا بتواند با سرفرازی در برابر رسول مکرم بایستد باید دل از زباله های نفرت انگیز اخلاقی تهی و دیده از زیبایی های اخلاقی سرشار کند، آن گونه که در افق نگاهش، جز گل نروید، جز سبزه جامه نگسترد، جز زلال آب جاری نباشد. به باور من درس محرم این است در کنار دیگر درس ها و هرگز نباید عاشورا را تنها به جهاد علیه یزیدها در عرصه جامعه و ساخت حکومت خلاصه کرد، شکستن یزیدهای اخلاقی هم وظیفه عاشورایی هر کسی است که به حسین علیه السلام ایمان دارد... .

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17450 ، تاریخ انتشار 881009
/ 0 نظر / 3 بازدید