خود پيداست از خيابانهاي شهر

 به ازاي اضافه شدن هر خودرو بايد 40 متر فضاي ترافيکي ايجاد شود، اين تعريف استاندارد ماجراست که شهردار همدان بدان اشاره مي‌کند اما تامل به اين مسئله، مخصوصا" با نگاه به خيابان‌هاي شهرها، مخصوصا" شهرهاي بزرگ وحشت‌آفرين مي‌شود. آنقدر که آرامش رواني جامعه و بهداشت رواني افراد رابه جد مورد حمله قرار مي‌دهد و هزاران حادثه و مشکل پيامد آن، يکباره به ذهن مي‌آيد. « حساب دو،دوتاچهارتا است». به همين مشهد خودمان نگاه کنيد، سالانه ورود خودرو چقدراست و ايجاد فضاي ترافيکي چقدر، فکر نمي‌کنم نياز به آمار وارقام باشد، چراکه «‌خود پيداست از زانو، ببخشيد از خيابانهاي شهر»،
هجوم گسترده خودرو به خيابان که به راحتي مي‌تواند، همه چيز را در هم ريزد، ماجراي پارکينگ هم غم‌انگيزتر است. مخصوصا" وقتي مي‌بيني بسياري پيلوت خانه خود را هم مسکوني مي‌کنند تا بار ترافيک و فقدان پارکينگ بيشتر خود را نشان دهد. تاسف برانگيز اينکه مي‌بينيم، فلان فرد که ساختمانش را خلاف ساخته و به اندازه کافي فضا براي پارکينگ درنظرنگرفته است. با جريمه مي‌تواند کار خود را درست کند، اما آيا با جريمه‌شدن او، پارکينگ ساخته مي‌شود؟ آيا او حق دارد، باپرداخت پول، حق برخورداري شهروندان از يک ترافيک روان را بخرد؟ آيا قيمت بهداشت رواني مردم اينقدر ناچيز است که به چند ريالي بالا و پايين مي‌شود آن را ناديده گرفت؟...

ببخشيد من حتي طرح سوال نمي‌کنم، فقط سوالي که در خيابانها جلوي چشم همه است را باز مي‌گويم، نگوييد هر انتقادي بايد با پيشنهاد همراه باشد. من فقط مي‌دانم اين جوري درست نيست. راه درست را متوليان بايد پيدا کنند. من فقط مي‌توانم، به خود و همشهريانم توصيه کنم از همين حداقل فضاي ممکن درست استفاده کنيم. قانون را رعايت کنيم، راست‌گردها راباز بگذاريم. با سرعت قانوني حرکت کنيم، درجاهاي پارک ممنوع توقف ننماييم و به سهم خود درعمل به قانون و احترام به حقوق شهروندان بکوشيم. فقط مي‌توانم بگويم. قبل از هرکس ما خود بايد مراقب باشيم، آرامش هم را برهم نزنيم واز حوادث تلخ و تصادف‌ها تا حد ممکن بکاهيم. ما که نه مدير شهري هستيم ونه برنامه‌ريز. ايجاد فضاي ترافيکي و ياکنترل ورود خودرو، با بزرگان است که بايد بزرگ‌نگر و کلان تدبير هم باشند، ما فقط رعايت قانون را به ياد هم مي‌آوريم، همين،

/ 0 نظر / 96 بازدید