فردا ایران فلسطین را فریاد می کند

" روز قدس امثال یک روز ویژه است به ویژه برای ما ایرانی ها، چه روز قدس در فاصله کوتاهی از شب های قدر و برای اولین بار در هفته دفاع مقدس واقع شده است و این برای آنانی که در دفاع مقدس هم یکی از بزرگ ترین آرزوهاشان رهایی قدس بوده است و هست هنوز، یک پیام ویژه دارد. پیامی برای بازخوانی همه رادمردان به حضور در سنگر خیابان. خیابان هایی که در جنگ نرم با دشمن هر کدام یک محور عملیات است و هر کوچه یک خاکریز و مبادکه خاکریز و محور از رزمندگان فریادگر خالی بماند. پس این تقارن سه گانه را قرینه سه گانه سیاست خارجی که همان «حکمت، عزت و مصلحت» باشد می کنیم تا تعریف روشنی از حضورمان در راهپیمایی روز قدس به دست دهیم.راهپیمایی که نه راه رفتن بیهوده بلکه پیمایش راه رسیدن به هدف که احقاق حق فلسطینیان است می باشد.

" وقتی عراق جنگ را بر ایران تحمیل کرد، امام با بیان شعار محوری راه قدس و مهندسی دراز مدت نبرد با ایادی استکبار رزمندگان ایرانی را که برای نبرد با رژیم صهیونیستی به لبنان رفته بودند به ایران و به عرصه دفاع مقدس از ایران فراخواندند و این حقیقت بود و واقعیت نیز هم؛ چه اگر آن روز می توانستند ایران را بشکنند فلسطین و لبنان و همه آزادی خواهان را در هم می شکستند، اما وقتی ایران از توطئه جنگ تحمیلی با دفاع مقدس سرفراز بیرون آمد، دیگر در هم شکستن فلسطین و لبنان هم به خوابی بی تعبیر بدل شد و خود صهیونیست ها هم پذیرفته اند که رویای اسرائیل بزرگ را باید از یاد ببرند و دیر نخواهد بود که وجود اسرائیل هم به یک رویا تبدیل شود...

" ما از فلسطینی ها حمایت می کنیم. اما نه چون آمریکایی ها که مدرن ترین تجهیزات نظامی و گسترده ترین پشتیبانی اقتصادی و سیاسی و تبلیغی را به صهیونیست ها پیشکش می کنند ما حتی، امکان این که سنگی را برای رمی شیطان در دست فلسطینی ها بگذاریم نداریم. حمایت ما حضور آگاهانه ما در صحنه های جنگ نرم و واژه های ماست، کلمه هایی که روزی کلید خواهد  شد برای گشایش دروازه های فلسطین. حمایت ما از فلسطین دفاع از حق حیات ملتی است که بیگانه ای به زور خانه اش را غصب کرده و جانش را به خدنگ گرفته است. حمایت ما از فلسطین روشن ترین شکل دفاع از حقوق بشر است. همانی که فرموده اسلام است و در فرهنگ ملی ایرانیان هم قدمتی دیرینه دارد. همانی که از زبان سعدی برآمد و بر پیشانی سازمان ملل نشست که:بنی آدم اعضای یک پیکرند / که در آفرینش زیک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار ...

و باورمان است که در همراهی با عضو به درد آمده پیکر بشریت باید بانگ به فریاد برداریم چه می دانیم که هر کس از غم آدمیان بی خبر باشد، هر چه باشد انسان نیست که سعدی ما تاکید دارد که؛

تو کز محنت دیگران بی غمی/ نشاید که نامت نهند آدمی.

پس ما آدمیانیم و به غم آمده از غم دیگران و باید که غمگساری کنیم از غمدیدگان و از خود باید مرهم بگذاریم بر زخم هایی که هر روز بیش از پیش نمک سود می شود.

" روز جمعه دفاع مقدس در خیابان ها باز تولید می شود تا غیرت ایرانی باز هم چشم جهانیان را خیره خویش کند. روز جمعه خیابان ها را باید در قامت تنگه احد دید که هرگز نباید خالی بماند. خالی ماندن تنگه احد آن تجربه تلخ را باز تکرار و ما را عبرت تاریخ می کند. پس هوشیارانه باید به خیابان آمد و تنگه احد را چنان نگه داشت که از دشمن هیچ  کاری برنیاید.

" روز جمعه باید عاشقان مولا علی شکل تازه غزوه خیبر را برابر چشم همه قرار دهند. باید فرزندان علی، دمار از روزگار مرحب های امروز برآورند و حضور در راهپیمایی همان شکستن مرحب های امروزی است و در هم شکستن قلعه ای که شیطان بنا کرده است فقط با حضور موثر و آگاهانه امکان پذیر است و حصار این قلعه با فریاد در هم می ریزد.

" فردا، همه برخیزیم، همه با هم به یاری فلسطین فریاد برآوریم زنده باد فلسطین زنده باد آزادی.

صفحه 02 اخبار ، شماره سریال 17090 ، تاریخ انتشار 870704

 

/ 0 نظر / 104 بازدید