۲ هزار شماره با خراسان رضوی

  

چه زود گذشت، چه زود رسیدیم به دو هزارمین شماره خراسان رضوی، آن قدر زود گذشت که متوجه نشدیم خود ما چطور آمدیم. فقط حالا که با آینه روبه رو می شویم، می بینیم چقدر از موهای سر و روی ما سفید شده است. موهایی که گاه حس می کنیم سیاهی شان جوهر قلم شده است تا بنویسد و خود سفید شده اند! زود گذشت، وقتی تقویم را ورق می زنیم می بینیم بیش از هفت سال بر ما گذشته است، تازه می فهمیم معنای این سروده جاودان یاد «قیصر امین پور» را که «ناگهان چقدر زود دیر می شود» اما دیر نشده است. هنوز، این درست که «حرف های ما هنوز ناتمام...» اما اگر «لحظه رفتن ما» هم حتی «ناگزیر» شود دیگری می آید و لحظه ها را به هم گره می زند و کلمات را نیز هم، اصلا کار رسانه چنین است. آدم ها می آیند کار می کنند، به پایان راه می رسند، اما راه به پایان نمی رسد خیلی ها بازنشسته یا حتی خسته می شوند و می روند اما کار چینش حروف و کلمات هم چنان به راه است. بگذریم، قلم من هم اگر جوهرش تمام شود یا من انبان نفس هایم را بتکانم، باز دیگری قلم نو خواهد کرد و نفس تازه و خواهد نوشت، پس باز هم بگذریم و از «خراسان رضوی بگوییم» که آمد تا آینه ای باشد برابر همه؛ خراسان رضوی، یک نشریه با نگاه ملی اما با مهندسی استانی، آمد تا یک نشریه بومی باشد و به فرهنگ، هنر و اقتصاد و جامعه و سیاست و در کل، به زندگی مردمان دیار امام رضا(ع) بپردازد، در این راه بیش از همه، نگاه قلم زنان این نشریه به حرم بود که در قبله تماشا قرار داشت.همان روز که آمدیم، قصدمان این بود که روزنامه شهر و دیار امام رضا(ع) باشیم. قرارمان نیز با هم این شد که مومنانه و صادقانه و هوشیارانه ببینیم، صادقانه بنویسیم، مومنانه نقد کنیم، آگاهانه در اطلاع رسانی بکوشیم و چشم ببندیم بر خود و منافع نداشته خویش، تا چشم بینای مردم و مطالبه گر منافع حقیقی آن ها باشیم. قرارمان بود جوری روزنامه نگاری کنیم که روی مان بشود حاصل کار را به «آقامان» نشان دهیم. جوری که اگر کسی دید، خود به خود یاد امام رضا(ع) بیفتد. قصد ما این بود و هست هنوز که اخلاقی و مومنانه بنویسم، در نقل خبر امانت داری را به کمال برسانیم، هنوز هم قصد همین است و آهنگ نیز هم، لذا می توانیم به جرات بگوییم از امانت دارترین نشریات هستیم و خبرنگاران ما نیز از امانت دارترین خبرنگاران هستند. ذکر منبع در کار ما و در سیاستگذاری ما یک اصل است در کناردیگر اصول حرفه ای و اخلاقی که از خراسان رضوی، نشریه ای ساخته است که به جد مورد اعتماد مردم است و مسئولان نیز صداقت آن را باور دارند حجم گسترده پیامک های دریافتی ستون «برای اطلاع مسئولان» نشانگر این اعتماد و پاسخ های مسئولان که در ستون «برای استحضار مردم» درج می شود نیز نتیجه باورداشت مسئولان است. ما در خراسان رضوی کوشیده ایم،هم حال جامعه هدف را در نظر بگیریم و هم وضعیت و ظرفیت در اختیار مسئولان را و هم «خبرنگارانه» نگاه کرده ایم و با در نظر گرفتن این سه ضلع قلم زده ایم. این هدف، سیاستگذاری و راهبردکاری ماست. البته ممکن است نتوانیم این راهبرد را صد در صد عملیاتی کنیم اما قطعا خوانندگان محترم، گواهی خواهند داد که در این مسیر گام برداشته ایم. باز هم بگذریم. در این هفت سال و اندی، روزهای تلخ و شیرین که نداشته ایم، اما همه را به جان خریدیم و به دیده منت داشتیم که برای خدمت بود قرارمان است هر چند ما به آخر برسیم اما سنت خدمتگزاری هرگز نباید به آخر برسد، چنان که از همکاران آغازین «خراسان رضوی» سه تن به نام های علیرضا صنعت نگار و محمدباقر عطاریانی و ابراهیم ناظمی به افتخار بازنشستگی رسیدند اما سه جوان پا به راه گذاشتند تا پرچم یک لحظه هم بر زمین نماند. تنی چند هم دشواری کار خبر را برای دوستان گذاشتند و تغییر سنگر خدمت دادند، تا در جایی دیگر به کار بپردازند که جای آنان نیز سبز ماند با جوانانی دیگر. برخی دیگر از همکاران «خراسان رضوی» نیز به «خراسان» سراسری کوچیدند از جمله حجت الاسلام ولی زاده که پایه گذار خراسان رضوی بود و جواد حاتمی، سیدمحمدباقر حسین زاده، مجتبی نوریان، مهدی حسن زاده، امیربهرام پیوندی زاده و... که هر کدام برای این ویژه نامه وزنه ای به حساب می آمدند و امروز نیز شاهد هنرآفرینی قلم هایشان در «خراسان» کشوری و...هستیم و جای همه شان را سبز می داریم و برایشان آرزوی موفقیت می کنیم و می  دانیم دعای آنان نیز بدرقه راه جوانان خراسان رضوی است....

 
خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1390/08/03 شماره انتشار 17966 /صفحه اول
/ 0 نظر / 4 بازدید