بگذار توقف کنم، بعد قبض بنویس!

 

بگذار پارک بکنم بعد قبض بنویس! من که هنوز خودرو را خاموش هم نکرده ام! این ها را مرد راننده که در خودرو بود و برای این که همسرش از خودرو پیاده شود، کنار خیابان در خطوط آبی توقف کرده بود، به پارکبانی می گفت که همان لحظه سررسیده بود و مشغول ثبت شماره خودرو و صدور قبض بود. مرد راننده می گفت: من قصد توقف ندارم اما برای پیاده کردن سرنشین که نمی شود وسط خیابان ایستاد، مجبورم بیایم کنار خیابان. آن وقت تو برای مسافر پیاده کردن من هم قبض می نویسی؟ اما پارکبان می گفت به ما گفته اند هر کس در خطوط آبی توقف کرد، قبض اخطار بنویسید. حالا هم شما توقف کرده ای! راننده همچنان توضیح می داد که توقف به معنای این است که من خودرو را پارک کنم و بروم نه این که فقط سرنشین خودرو را پیاده کنم. پارکبان اما، همچنان حرف خود را می زد و راننده حرف خود را... آخر هم پارکبان، قبض اخطار را نوشت و داد دست راننده و رفت. آقای راننده همچنان معتقد بود چون پارک نکرده، کار پارکبان خیابان سجاد توجیهی ندارد، او هم راه خود را کشید و رفت. من اما ماندم و چند سوال از جمله این که واقعا خودروها باید برای سوار و پیاده کردن مسافر خود چه کار کنند؟ ایستگاه تاکسی و توقف در آن درست اما کسی که خانواده اش را می خواهد به جایی برساند خودرواش که تاکسی نیست تا ایستگاه داشته باشد. او چه باید بکند تازه، طبق اعلام مسئولان قرار شد حتی توقف نیم ساعته در خطوط آبی هم رایگان باشد اما... راستی خیلی ها می پرسند، طلبکاری شان از «موبایل پارک» چه سرانجامی پیدا کرد؟ به هر حال حق الناس است و کسی نمی تواند آن را ببخشد کم و زیاد بودن مبلغ مهم نیست. حتی یک ریال باشد، باز جز صاحب حق، کسی نمی تواند آن را ببخشد. خوب است متولیان شهری که دست اندرکار مسئله واگذاری حاشیه خیابان به شرکت ها هستند، هم در این باره تامل کنند و هم در عقد قرارداد با شرکت ها برای چنین موضوعاتی، بحث را به گونه ای تعریف کنند که در موارد مشابه وجه مانده در اختیار شرکت یا به شرکت جدید منتقل شود یا امکان بازگرداندن آن به ساده  ترین شکل به مردم وجود داشته باشد.

خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1390/10/06 شماره انتشار 18016 /صفحه۲/خبر
/ 0 نظر / 3 بازدید