فاکر

فاکر فکر اینجایش را نکرده بود! او تیغ را از رو بر خاتمی گشود. هرچه به زبانش بر آمد گفت. گروهی اورا مهره ای سوخته و غیر قابل اعتنا میدانند که در خلا داد می زند . گروهی هم می گویند مگر می شود خاتمی سفر خارجی داشته باشد و کشور ارام باشد ؟

/ 0 نظر / 4 بازدید