آخوند کلاه بردار ....قسمت سوم!

سلام! روزهای خوش رمضانتان خوش تر و لحظه هاتان بهشتی تر....ماجرای آخوند کلاه بردار که چند روزی وقت ما و به اندازه ای سالی  سلامتی ما را گرفت بلاخره با فشار اطلاعات/دادگاه ويژه روحانيت/اوقاف/و.... سرانجام به اين منتهی شد که جناب امام جماعت؟! مجبور شد اصل پول خانواده بد بخت را بدهد.بيچاره ها وقتی پولشان را گرفتند باورشان نمی شد!انگار معجزه ای رخ داده بود.می خنديدند.شادی می کردند. و به هرکس در اين ماجرا نقش داشت دست مريزاد می گفتند.اين ماجرا تمام نشده چون به تاکيد افراد وارد اين خانواده شکايتی مبنی بر اهانت جناب پيشنماز را به جريان انداخته اند و اولين هزينه ای که او پرداخت مثل اينکه افتادن از پيشنمازی بود تا ادامه ماجرا به کجا بکشد.اما نکته ای که جالب بود حرف همان روحانی نما بود که به مالباخته گفته بود:ای کاش همان اول پول شمارا ميدادم!انگار آه مظلوم بد جوری تاوان می گيرد....

/ 0 نظر / 108 بازدید