بسیج و یک جهان سازندگی

 
بسیج یک نهاد و بالاتر از آن یک فرهنگ است ماندگار و مانا. هیچ کس نمی تواند برایش تاریخ مصرف بنویسد، که تاریخ نویسان می آیند قلمی می چرخانند و می روند اما بسیج می ماند و هر کس هم بسیجی است می ماند بله دوست بسیجی ام! این درست که بسیج و بسیجی را آغازی هست برخی ها تاریخ تولد ما را در کلام امام خمینی(ره) و لابه لای فرمان ایشان برای تشکیل «بسیج مستضعفین» می جویند اما ما را پایانی نیست. برخی جوان می دانند ما را که با انقلاب قد کشیدیم و لحظه به لحظه حیات مان با لحظه به لحظه حیات جمهوری اسلامی گره خورد. درست هم هست، اما این همه ماجرا نیست. همه ما در جوانی به پیری با تدبیر بدل شدیم و مهلکه ها از سر این ملک به سلامت گذراندیم.پس ما «جوانی پیر و پیری جوان» هستیم که فراتر از تقویم و آنچه برخی ها می دانند امام روح ا... که رحمت خدا و سلام خدا بر او باد، نسب ما را به مولا علی(ع) می رساند و در مدرسه فکری آن پیر فرزانه، بسیجی دربردارنده همه خصال نیکو است و مبرا از همه خوهای نازیبا به گونه ای که می توان چنین برداشت کرد که هر کس به اندازه ای که خوب است و کار خوب می کند و از بدی ها و نازیبایی ها دور است بسیجی است، وقتی ایشان نماد تمام عیار بسیجی را مولا علی علیه السلام معرفی کردند این درس را گرفتیم که بسیجی یعنی کسی که قیام و قعودش، فریاد و سکوتش، کنش و واکنشش، جنگ و صلحش و همه و همه رفتارش، براساس اسوه علوی باشد و دقیقا به اندازه ای بسیجی است که به مولا شبیه باشد و به اندازه ای که از این «اسوه حسنه» دور است، از بسیجی بودن هم فاصله دارد.

رهبر فرزانه انقلاب نیز، امام علی(ع) را نمونه تام و تمام بسیجی می دانند به این عبارت روشن که «بسیجی یعنی علی(ع) که تمام وجودش وقف اسلام بود» آری عزیز، «بسیجی» یک عنوان ساده نیست که خیلی راحت زینت نام ها شود، جامه ساده ای نیست، که هر کس بر تن کند. این عنوان و لباس مردان و زنانی را می طلبد که علوی کردار و علوی رفتار باشند و آن چه نمی بینند «خودشان» باشد و منیت ها چنان در آن ها مرده باشد که هرگز خود را و منافع خود را که گاه حتی دلخواسته های خود را از یاد ببرند و فقط بر مدار «حق» عمل کنند بسی. این که امام خمینی(ره) به دعا از خدا می خواهد تا با بسیجی ها محشورش فرماید، به خاطر ساحت پاک تفکر بسیجی است که مردان و زنانی می پرورد که همواره بر مدار حق می چرخند و نماز و زندگی شان بر صراط مستقیم حق است. مردان و زنانی که ایثار را معرفت را انسانیت را معنایی تام و تمامند.اگر کار به میدان نبرد و دفاع رسید سرآمد جنگ آورانند و اگر گره به کار اقتصاد افتاد باز دستانی گره گشا دارند.  عرصه علم و دانش نیز به قامت رشیدشان افتخار می کند و حوزه های اجتماعی هم به شمع وجودشان گرما می گیرد و... پس یادت باشد دوست من و خدا کند، یاد من هم بماند اگر خود را بسیجی می دانیم و می خوانیم، فقط به پشتوانه یک عنوان و یک جامه نباشد، بلکه خود را به زیبایی عمل بسیجی، زیبا کنیم و همواره بر مدار اندیشه بعثت حرکت کنیم. یادمان باشد تاریخ تولد ما اگر چه در تقویم ۵ آذر ۵۸ نوشته شده است اما ما را نسب به مکتب محمدی و علوی می رسد. آرمان های ما را هم حضرت خداوند در قرآن مجید آیه به آیه بیان فرموده است، ما همه افراد را و همه چیز را و همه جهان را قرآنی می خواهیم و جانمان را می دهیم و به شهادت می رسیم تا همه به سعادت برسند اگر چه حرف زیاد است اما گاه باید اشارتی کرد و گذشت چنان که هفته بسیج هم یک اشارت بود و یک یادآوری و گذشت اما گفتن از بسیج این مدرسه عشق را هرگز نباید به یک هفته محدود کرد که گفتن از بسیج روایت زیبایی است و این ملک و اصلا همه جهان هرگز از زیبایی خالی مباد. آمین!

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1392/09/10 شماره انتشار 18564 /صفحه۲/اخبار

/ 0 نظر / 93 بازدید