حسین(ع)، حدیث همیشه تازه

 

 این نام را / این نام مقدس را / به هزار روایت هم که بخوانی / واحد است و نامکرر / به هزار بار هم بخوانی / باز حدیثی است تازه / که جان را بر سر شوق می آورد / و شوق را به رفعت عشق بر می کشد / حسین – علیه السلام – / را که در کعبه قلبت بنشانی / بت ها خود فرو می ریزد / بسان آن هنگام که / پیامبر(ص)، علی(ع) را زینت شانه خویش کرد / و ابراهیم ساقط کرد اصنام را / بت ها چنان درهم شکستند / که حتی بت بزرگ هم نماند / تا تبررا بر شانه اش بنشانند / این نام را / هزار بار هم که بخوانی / هزار بار بت ها شکسته می شوند / به هر نام که باشند / یزید باشند و اموی / یا خلیفه در خلیفه عباسی / تا باطل بت شده امروز در جامه داعش / این نام رمز مانایی انسان است و راز مرگ دشمن / پس بلند آواز باید کرد / نام حسین علیه السلام را / آن سان که موذن / از گلدسته ها به اذان بر می خیزد / آری اذان باید خواند / نام حسین علیه السلام را / که نماز عاشورا را / اذان چنین باید / به نام حسین علیه السلام...

خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1394/02/31 شماره انتشار 18976/صفحه 8/فرهنگی
 
/ 0 نظر / 85 بازدید